Канал ФИЛТРА (016)

53 – 57. СЛОВО ЉУБВЕ ( стр. 384) ; УЗАЛУД ЈЕ БУДИМ (стр. 405) ; ПОХВАЛА ЉУБАВИ (стр. 501) ; ВЕЛИКА ТАЈНА (стр. 361) ; ПЕЛУД СВЕТА (стр. 427) ;  приредио Перо Зубац. Београд : БМГ, 1997.

а) „У српском издаваштву , из више разлога, ретке су вишетомне антологије. Стога је хвале вредан подухват песника Пере Зубца (1945), да у једној антологији сабере, изабере и приреди најлепше песме из осам векова српског песништва о љубави, а потез издавача да такву антологију и објави, граничи се са издавачким подухватом. Полазећи од начела да укаже на најлепше  љубавне песме великог броја песника и не упуштајући се у вредновање дела заступљених песника приређивач је успео да око једне теме, а ово је пре свега тематска антологија, сабере све најзначајније  српске песнике претходних осам векова, јер се показало да су сви ови песници поред осталог певали и о љубави. Међутим, приређивач је уместо да заиста начини једну релевантну антологију песама о љубави, начинио један лични преглед заснован не на објективним већ на личним схватањима теме љубави у српском песништву.

Прва књига , СЛОВО ЉУБАВИ, која је наслов добила по песми Деспота Стефана Лазаревића, садржи првих седам векова српског песништва о љубави…“

б)  “ Друга књига, УЗАЛУД ЈЕ БУДИМ, која носи наслов по песми Бранка Миљковића, садржи песме о љубави српских песника од Растка Петровића до Бранка Миљковића…“

в)  “ Трећа књига, ПОХВАЛА ЉУБАВИ, која носи наслов по песми Слободана Ракитића, садржи песме о љубави песника рођених између тридесетих и педесетих година овог века. (….) Несразмера између вредности песничког дела појединих песника и њихове заступљености у овој антологији битно је умањило њену озбиљност и вредност  и више је приближило једном панорамском прегледу у коме су заступљени готово сви песници чак и они који су написали само једну песму о љубави“.

г)  “ Четврта књига, ВЕЛИКА ТАЈНА, садржи песме о љубави песника рођених између 1947. и 1954, године или од Стевана Тонтића до Ђорђа Сладоја.

Пета књига, ПЕЛУД СВЕТА, садржи песме о љубави између 1955 .  и 1975. , а са додатком и до 1980. године, како приређивач каже, од Миодрага Раичевића до Иване Васић, односно Јелене Рвовић.

Када се пажљиво ишчита свих пет томова Зубчеве антологије стиче се утисак да је аутор уложио један огроман напор да на једном месту, између једних корица, сабере низ разнородних, а врло често и опречних схватања о љубави. Неозбиљно делује и покушај да се између истих корица нађу класици наше књижевности као што су Свети Сава и Његош и певачи забавних мелодија. Непостојање релевантних параметара у избору песама и песника учинило је ову антологију личним прегледом, а несразмера између првих седам векова – један том, и нашег века – четири тома, показује да је састављач желећи да  угоди свом времену и да у својој антологији не заобиђе готово никог, у ствари уместо да начини антологију начинио један преобиман, преопширан љубавни споменар који ће као опомена добро доћи свим будућим састављачима тематских антологија о љубави и у томе је његова највећа врлина“. (Станиша Нешић : ПЕСМЕ О ЉУБАВИ, в.  л. НОВИНЕ БЕОГРАДСКОГ ЧИТАЛИШТА, 26 / мај 1998, стр.  32)

Преблага оцена једног заиста промашеног подухвата.   Да ли је Зубац сам, заиста, сачинио ту антологију, или су му у томе помагали  одређени ( неименовани )  помагачи?

58. Синиша Ристић : АНЂЕО СА ЛАМПОМ. Антологија песника Браничева. Апостроф, Београд, 1997.  157 стр.

Милена Павловић – Барили ( 4), Србољуб Митић (7), Петар Бранковић Мајски (2). Димитрије Баџић (1), Милисав Павловић (2), Милан Димитријевић (1), Бора Наумовић (2), Драгослав Живадиновић (3), Стеван Раичковић ( 14), Бранко Манас (3), Ана Дудаш (3), Драгослав Ч. Стефановић (1), Војислав С. Марјановић (2), Миливоје Илић (2), Раша Перић (7), Драгомир Матић (4), Милисав Миленковић (3), Бранислав Прелевић (7), Вера Бранковић – Мајска (3), Синиша Ристић (7), Драгослав Мишић (2), Мирослав Лукић (13) , Јован Петровић (2), Петар Јевтовић (2), Живојка Милић (2), Александар Лукић  (5), Новица Стокић (2), Велиша Јоксимовић (2), Томица Стоилков (2), Ирина Милановић (2), Марија Маја Миловић (2)

В. Мирослав Лукић : АНЂЕО С ЛАМПОМ, „Политика“, субота, 7.  март 1998, стр. 29

Канал ФИЛТРА (015)

51.   ПОСЛЕДЊИ ГОСТ. Песме српских песника о смрти  [ Изабрао и приредио  Стојан Трећаков] . Нови Сад, Матица српска, 1994.

Еустахија Арсић (1), Десимир Благојевић (1), Милутин Бојић (1), Никола Боројевић (2), Душан Васиљев (1), Жарко Васиљевић (1), Милован Видаковић (1), Станислав Винавер (1), Никанор Грујић (1), Јован Грчић Миленко (2), Доментијан (1), Јован Дучић ( (10), Велимир Живојиновић МАССУКА ( 3), Војислав Илић  (18), Исаија Стефановић (1), Ђура Јакшић  (8), Милета Јакшић (  (11),  Јован Јовановић Змај ( 24), Лаза Костић ( 13), Милан Кујунчић Абердар ( 1), Скендер Куленовић (1), Иван В. Лалић ( 1), Младен Лесковац ( 1),  Стеван Луковић (2), Десанка Максимовић ( 8),  Сима Милутиновић Сарајлија (1), Бранко Миљковић (1), Чедомир Миндеровић (2), Милорад Ј. Митровић ( 2), Сава Мркаљ ( 1), Лукијан Мушицки ( 1), Момчило Настасијевић ( 7),  Непознати песник  (1) Непознати песник ( 18. век)  (1), Петар Петровић Његош  ( 1),  Захарија Орфелин (1), Миодраг Павловић (1), Сима Пандуровић ( 16), Владислав Петковић ДИС ( 11),  Бошко Петровић ( 3), Вељко Петровић ( 5), Растко Петровић ( 3), Васко Попа ( 2), Јован Стерија Поповић ( 7), Бранко Радичевић ( 5), Бранко В. Радичевић ( 1), Стеван Раичковић ( 2), Велимир Рајић (1), Јован Рајић (1), Милан Ракић ( 5), Ристо Ратковић ( 2), Сава Немањић (2), Љубомир Симовић ( 2), Душан Срезојевић (1), Светислав Стефановић (2), Гаврил Стефановић Венцловић (1), Милица Стојадиновић Српкиња (1), Јован Суботић (1), Гвидо Тартаља (3), Александар Тишма (1), Драгољуб Ј. Филиповић (1), Милош Црњански ( 1), Алекса Шантић ( 5), Флорика Штефан (1)

 

52. Љубиша Ђидић : БЕСКРАЈНИ ПЛАВИ КРУГ. Антологија модерног српског песништва (1945 – 1995), Апостроф, Београд, 1997.  334 стр.

Милош Црњански (4), Аница Савић Ребац (1), Момчило Настасијевић (3), Александар Вучо (2), Растко Петровић (2), Душан Матић (2), Десанка Максимовић (4), Милан Дединац (2), Марко Ристић (1),  Десимир Благојевић (2), Оскар Давичо (4), Бранислав Л. Лазаревић (2), Љубиша Јоцић (2),  Танасије Младеновић (2), Антоније Маринковић (2), Светислав Мандић (2), Васко Попа ( 9), Миодраг Павловић ( 6), Ристо Тошовић (1), Мира Алечковић (2), Бранко В. Радичевић (2), Драгослав Грбић (2) , Славко Вукосављевић (1), Стеван Раичковић (5), Слободан Марковић (2), Милена Јововић (1), Иван  В. Лалић (3), Момчило Ђерковић (2), Мирослав Антић (2), Бранко Миљковић ( 7), Божидар Тимотијевић (2), Томислав Мијовић (2), Јован Христић (2), Душко Трифуновић ( 2), Борислав Радовић (3), Љубомир Симовић (5), Радослав Војводић (2), Петар Пајић (3), Вук Крњевић (3), Добрица Ерић (3), Добривоје Јевтић (2), Вито Марковић (3), Ђоко Стојичић (3), Милован Данојлић (3), Иван  Гаљански  (2), Бранислав Петровић (3), Радослав Златановић (2), Милорад Ђурић (3), Љубиша Ђидић (3), Драган Колунџија (3), Божидар Шујица (3), Раша Перић (2), Алек Вукадиновић (4), Александар Петров (2), Матија Бећковић (5), Петар Цветковић ( 2), Слободан Ракитић (3), Мирољуб Тодоровић (1), Гојко Ђого ( 4), Зоран Милић (3), Милан Комненић (3), Божидар Милидраговић (3), Иван Растегорац (2), Милутин Петровић (4), Драган Драгојловић (3), Ранко Јововић (2), Милан Милишић (2) , Слободан Павићевић (2), Бошко Руђинчан (2), Срба Ђорђевић (2), Адам Пуслојић (4), Радомир Андрић (3), Предраг Богдановић Ци (3), Мома Димић (2), Перо Зубац (3), Рајко Петров Ного (4), Манојле Гавриловић  (2), Срба Игњатовић (2), Тања Крагујевић (2), Мирослав Максимовић (3), Мирко Магарашевић (2), Стеван Тонтић (2), Бошко Томашевић (2), Даринка Јеврић (2), Милан Ненадић (1), Драгомир Брајковић (3), Драган Мраовић ( 2), Јован Зивлак (2), Слободан Зубановић (3), Раша Ливада (2), Љубица Милетић (3), Душко Новаковић (3),  Душан Вукајловић (2), Новица Тадић (3), Драгиња Урошевић (2), Звонимир Костић (2), Братислав Милановић (3), Златко Красни (3), Слободан Костић (2), Ненад Грујичић (3), Драган Коларевић (2), Александар Лукић (1), Драган Јовановић Данилов (3)…

а) “ Антологија му (Ђидићу – моја напомена – М. Л. )  почиње с укупно петнаестак песама Милоша Црњанског, Анице Савић Ребац, Момчила Настасијевића, Александра Вуча, Растка Петровића и Марка Ристића које по настанку припадају  претходном, међуратном раздобљу. Ако се тиме хтело указати на претходништво – што нема још барем Драинца и Винавера? …“

б) “ Има још изненађења! Из опуса Борислава Радовића и Јована Христића Ђидић је уврстио неке песме које су они сами изоставили из својих избора!“

в)  “ Када се приказују антологије најинтересантније је устремити се на избор песника и песама у односу на оне неизабране. Није на располагању довољно простора за такву анализу али ће  се наш читалац и бољи зналац савременог српског песништва  сигурно запитати како то да у овако обимној антологији нису нашли места Богдан Чиплић, Скендер Куленовић, Григор Витез, Павле Поповић, па онда Александар Ристовић, Велимир Лукић, Гордана Тодоровић, Србољуб Митић, Срба Митровић, Милосав Тешић, Радмила Лазић, Ибрахим Хаџић, Војислав Деспотов, Предраг Чудић, Здравко Крстановић, Гордана Ћирјанић, Милош Комадина, Милован Марчетић, Владимир Копицл, Слободан Стојадиновић, Радомир Мићуновић, Радомир Рајковић, Јован Николић… Једна лепа, па и веома добра антологија могла би се сачинити од песама ових и многих других од Ђидића занемарених песника…. “ итд. ( Лука Штековић : БЕСКРАЈНИ КРУГ – ГРЕШАКА, в. у л.  НОВИНЕ БЕОГРАДСКОГ ЧИТАЛИШТА, 26 / мај 1998, стр. 33)  –   (Штековић је био благ у  критици. Пошто Ђидићева антологија покрива део периода који је обухватила АНТОЛОГИЈА ФЕНИКС, био сам у ситуацији да видим  не само њен бескрајни круг грешака, већ  да је сагледам из различитих углова. Ова антологија  имала је за циљ да чешког читаоца упозна са једним периодом српске поезије, и за то је било компетентнијих људи. Добро је што Ђидић афирмише туце песника који живе изван већих књижевних центара у Србији, али је недопустиво фалсификовање, да, рецимо, један Ђоко Стојичић (амбасадор у Чешкој, поета минорес)  има исти број песама као Милован Данојлић, Милан Комненић, итд. ………..)

Канал ФИЛТРА (014)

49. Гојко Тешић, АНТОЛОГИЈА ПЕСНИШТВА СРПСКЕ АВАНГАРДЕ 1902 – 1934 : откровења & преиначења, Нови Сад : Светови, 1993. – 623 стр. ; 20 цм. Тираж : 1000 пр.

Солидно урађена антологија. Садржи  ( Пролог, ИСКОНИ) :  Ђорђе Марковић Кодер  (11), Лаза Костић ( 2), Момчило Настасијевић  (11). Први део ( И СВЕ РАСКУЈМО ШТО ЈЕ ГОСПОД СКОВО ) (Претече / Протоавангарда) : Милан Ђурчин ( 7), Владислав Петковић Дис ( 5), Душан Срезојевић ( 1),  Светислав Стефановић (6), Аница Савић (1), Димитрије Митриновић (4),  Станислав Винавер ( 8), Милош Видаковић ( 2), Иво Андрић ( 5), Михаило Мирон (1), Драган Алексић ( 1).

Други део. АВАНГАРДА 1917 – 1934. ИЗМИ – експресионизам, суматраизам, космизам, интеркосмизам, зенитизам, дадизам, светокретизам, хипнизам, конструктивизам , интуивитизам… :   (Пут кроз хаос) : Милош Црњански ( 15),  Станислав Винавер  (25),  Тодор Манојловић ( 4), Ранко Младеновић (5), Сибе Миличић (5), Тин Ујевић (5), Јосип Косор ( 3), Душан Васиљев (7), Милан Дединац (2). (Васионски самовар ) : Растко Петровић (16), Бошко Токин ( (6), Раде Драинац ( 1), Драган Алексић (10),  Антун –  Туна Милинковић ( 2), М. С. Петров (2),  Мони де Були ( 11), Ристо Ратковић ( 10), Паве Старчевић ( 5). (НАШ ВАРВАРСКИ БОГ. Зенитистичка поезија) :  Бранко Ве Пољански ( 16), Љубомир Мицић ( 8), Андре Јутронић (1), Маријан Микац (5),  Стеван Живановић ( 2), Војислав Авакумовић (3), Миодраг Радовић (1), Драгутин Марић (1), Евгеније Дундек (1). (ОДА СИЛНОМЕ НИШТА) :  Јован Поповић ( 4),  Божидар Ковачевић ( 1), Душан Јерковић ( 2),  Александар илић 4), Жарко Васиљевић ( 6), Ненад Митров ( 2), Драгутин Костић ( 3). (МУТАН ЛОВ У БИСТРОЈ ВОДИ. Надреалистичка поезија) : Марко Ристић, Душан Матић, Слободан Кушић, Ђорље Јовановић, Ване Живадиновић Бор, Алекснадар Вучо (1),  А. Вучо – Душан Матић ( 2), Душан Матић (7), Александар Вучо ( 8), Оскар Давичо ( 13), Марко Ристић ( 15), Коча Поповић ( 8), Ђорђе Јовановић ( 3), Ђорђе Костић ( 6), Младен Димитријевић ( 1), Слободан Кушић ( 3), Љубиша Јоцић ( 3), Милена Павловић – Барилли (3). (ЕПИЛОГ) :  Милош Црњански (1). ( Поговор) : „Пале су идеје, форме и, хвала богу, канони!“ ( стр. 507 – 529).

ДОДАЦИ. Белешке уз текстове у избору (533 – 540), Белешке о песницима ( 541 – 578),  ИЗВОРИ & ГРАЂА ( песничке збирке, антологије, листови и часописи) ( 579 – 590), , Литература о песништву авангарде (591 – 619). –   Завршна напомена ( 619 – 622).

Једна од врло озбиљно, сериозно рађених антологија. Здушно је препоручујемо славистичким катедрама по свету, као и свима онима који желе да потанко упознају песништво  српске авангарде 1902 – 1934. година. Ову антологију треба поново прештампавати, и она има опојан укус  корективне антологије у односу на треће издање Несебичног музеја. Истичем то, као заточник књижевне истине. У много чему је информативна, солидно компонована. Тешић је од оних ретких приљежних и упорних и стрпљивих истраживача српске поезије 20. века, али и читалац  доброг укуса. –  Ова Тешићева књига заиста јесте антологија „откровења и преиначења“, стварана према „Елијаровом моделу : “ НАЈБОЉИ ИЗБОР ПЕСАМА ЈЕ ОНАЈ КОЈИ СЕ ПРАВИ ЗА САМОГ СЕБЕ!“ То је најјачи разлог за будућа оспоравања, али то истовремено значи да је антологичар сачинио избор по својој мери, и самим тим остварио давнашњу замисао. Ова антологија јесте историјски пресек српског авангардног песништва, али и својеврсна типологија поетско – поетичког радикализма, превредновање – откровења и преиначења. Дакле, један могући предложак за историју српске авангардне поезије. – Ово јесте књига која је потекла из душе, и под лирским знамењем Милоша Црњанског из првих СЕОБА :  „Бескрајни, плави круг. У њему, звезда“  (стр. 524).

За разлику од већине претходних српских антологичара 20. века, Тешић  спада у оне ретке истраживаче, који су много тога прегледали и дуго радили. Тешићева антологија је имала своју дугу историју и предисторију, као уосталом и мој Несебични музеј : Тешић ју је, што му служи на част испричао, учинио јавном, што је добро –  због фундаменталне основе и ширине српске културе 20. века, њеног лица и наличја.. У антологији има и хрватских песника; нама се то не чини спорним. Тешић је акрибичан истраживач, врстан библиограф, врло солидан познавалац стварних развојних проблема српске културе и поезије 20. века, одличан уредник ( некадашње Књ. речи), штета је, верујем, непроцењива, што не предаје на неком од српских универзитета као  професор , српску књижевност 20. века – српску књижевну теорију и поезију 20. века. Од свих професора који предају последњих  деценија и година на српским универзитета, као истраживач, и као уредник, колико знам, много је више учинио. Ово што кажем је закаснело и одоцнело признање Тешићу  као антологичару, само на први поглед : никад није касно. Прошло је осам година од појављивања његове антологије, постоји временска дистанца, да се изрекне суд : изричем га. Волео бих да се, уз треће издање Несебичног музеја, по нашим библиотекама, и по свим факултетским библиотекама где се изучава српска култура и поезија 20. века нађе и ова књига. Не тврдим да би обе могле бити  приручници, али сигурно могу бити од велике користи за боље упознавање српске културе и поезије века који је за нама…

50. Слободан Вуксановић , БИЦИКЛ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ . Савремено српско песништво у Румунији. Смедеревска паланка, Центар за културу, деус, 1994 ; 77 стр.

Владимир Чоков (2) , Славко Веснић (2) , Ђоко Жупунски (1) , Жива Поповић (1) , Јован Чолаковић (2) , Чедомир Милановић (3) , Влада Барзин (1) , Драга Мирјанић (1) , Иво Мунћан (1) , Славомир Гвозденовић (7) , Љубица Рајкић (2) , Горан Стефановић (1)

( Уз ову антологију су објављени и детаљни Библиографски подаци о савременом српском песништву у Румунији)

Канал ФИЛТРА (013)

47.  Стеван Тонтић,  МОДЕРНО СРПСКО ПЈЕСНИШТВО ( Велика књига модерне српске поезије – од Костића и Илића до данас) . Сарајево, Свјетлост, 1991 ; 1017 стр. ( Предговор : 7 – 50 стр. Песници су „уврштени слиједом година рођења. Најједноставији принцип поретка, иако се тиме нарушавају тачне књижевно – историјске слике јављања у поезији“.  Антологија није стигла до већине којој је била намењена, услед распада СФРЈ, тако да је завршила по магацинима.)

 

Лаза Костић (7), Војислав Илић (11) , Алекса Шантић (9) , Милета Јакшић (2) , Јован Дучић (16) , Светислав Стефановић (1) , Милан Ракић (5) , Војислав Ј. Илић Млађи (1), Стеван Луковић (1) , Велимир Рајић (4) , Даница Марковић (1) , Михаило Мирон (1),  Владислав Петковић ДИС  (7) ,  Милан Ћурчин (2), Тодор Манојловић (1) , Сима Пандуровић (3), Вељко Петровић (5) , Душан Срезојевић (2), Мирко Королија (1), Велимир Живојиновић  Массука (2) , Димитрије Митриновић (1), Јела Спиридоновић – Савић (1) , Станислав Винавер (8), Милош Видаковић (3) , Иво Андрић (6) , Жарко Васиљевић (1) , Ранко Младеновић (1) , Милутин Бојић (4) , Аница Савић – Ребац (1) , Милош Црњански (7) , Момчило Настасијевић (12) , Љубомир Мицић (1) , Александар Вучо (1) , Растко Петровић (8) , Душан Матић (5) , Бранко Ве Пољански (3) , Д. Максимовић (8) , Р. Драинац (6) , Д. Васиљев (4) , Драган Алексић (2) , Марко Ристић (2) , М. Дединац (5) , Божидар Ковачевић (1) , Р. Ратковић (3) , Мони де Були (2) , Д. Благојевић (4) , Р. Зоговић (8), Оскар Давичо (11), Љ. Јоцић (3) , В. Поповић (2) , Б. Ћопић ( 1) , Радомир Продановић (2) , Бошко Петровић (2) , Д. Костић (2), Славко Веснић (1) , Светислав Мандић (1) , Васко Попа (21) , Р. Тошовић (2) , П. Поповић (3) , Б. В. Радичевић (3) , М. Жалица (1) , Бранислав Зељковић (1) , Миодраг Павловић (11) , С. Раичковић (8) , С. Марковић (3) , Брато Павловић (2), Милорад Павић (1) , Ф. Штефан (2), И. В. Лалић (11) , Срба Митровић (2) , Дара Секулић (4) , М. Антић (1) , Србољуб Митић (2) , Б. Тимотијевић (4) , Владан Радовановић (1) , А. Ристовић (10) , Ј. Христић (5) , Душко Трифуновић (8), Б. Миљковић (9) , Раде Томић (2) , В. Настић (2) , В. Крњевић (2) , Б. Радовић (10) , Љ. Симовић (8) , Бранко Марчета (1) , Гојко Јањушевић (3) , В. Марковић (3) , Б. Шујица (3) , Добрица Ерић (2) , Мирјана Вукмировић (1) , В. Милошевић (1) , С. Шантић (1) , М. Данојлић (5) , Бранислав Петровић (8) , А. Секулић (3) , И. Гађански (1) , А. Петров (2) , Ненад Радановић (1) , Арсен Дедић (1) , А. Вукадиновић (3) , Д. Колунџија (5) , Мирјана Стефановић (3) , М. Бећковић (4) , П. Цветковић (2) , Б. Милидраговић (2) , Драгољуб Јекнић (3) , С. Ракитић (2) , М. Комненић (4) , Г. Ђого (5) , Мирољуб Тодоровић (2) , Ж. Рошуљ (1) , И. Растегорац (2) ,Р. Јововић (4) , К. Мићевић (2) , М. Петровић (8), М. Милишић (7), Миодраг Станисављевић (3) , Јудита Шалго (1) , Вујица Решин Туцић (5) , Бошко Ивков (1) , Р. Рисојевић (4) , А. Пуслојић (6) ,  Предраг Чудић (1) , И. Хаџић (2) , Т. Обрадовић (2) , Р. Андрић (1) , П. Зубац (1) , Р. П. Ного (5) , М. Вешовић (3) , Р. Караџић (1) , М. Магарашевић (2) , Мирослав Максимовић (6) , Велибор Вујовић (2) , Љ. Ђурђић (2) , Д. Брајковић (1) , Д. Јеврић (2) , С. Симоновић (2) , М. Ненадић (5) , Ј. Зивлак (5) , Милосав Тешић (1) , С. Зубановић (4) , Т. Дутина (2) , Бранко Чучак (5) , Р. Ливада (4), Д. Новаковић (6) , Н. Тадић (10) , В. Копицл (1) , Р. Лазић (2) , Б. Милановић (2) , В. Деспотов (5) , Љ. Стефановић (1) , З. Крстановић (5) , Звонимир Костић (3) , Бранко Кукић (1) , Р. Сладојевић (2) , Слободан Благојевић (4) , Горан Симић (1) , Р. Лукач (1) , Будимир Дубак (1) , Слободан Костић (1) , Ивана Миланкова (1) , Мирјана Божин (1) , Петар Милошевић (1) , Милован Марчетић (3) , Славомир Гвозденовић (1) , Миљурко Вукадиновић (1) , Васа Павковић (1) , Небојша Васовић (2) , Синан Гуџевић (1) , Владимир Сребров (1) , Ђорђо Сладоје (2) , Дејан Гутањ (1) , Милан Ђорђевић (1) , Радомир Уљаревић (1) , Ненад Грујичић (3) , Милош Комадина (3) , Иван Негришорац (1) , Никола Вујчић (1) , Желидраг Никчевић (1) , Гордана Ћирјанић (2), Нина Живанчевић (1) , Александар Лукић (1) , Јелена Ленголд (1) , Војислав Карановић (1)

(Тонтићева Антологија има солидан графички изглед. Најмлађа по много чему, док се не појави нека друга – корективна. Тонтићу је претходио низ антологичарских покушаја других аутора, пада у очи  да је , и у Тонтићевој антологији, као и у Павловићевој, Попа  заступљен највећим бројем песама. Слична „пропорција“ је задржана и у Комненићевој антологији, када је о Попи, или о неким другим ауторима,реч. Исто се може рећи и за број песама Момчила Настасијевића. Зачуђује помало да је Светислав Стефановић заступљен само са једном песмом, као, рецимо Јелена Ленголд, или Војислав Карановић. То је више него смешно! Ако је Настасијевић заступљен са 12 песама, зашто је Милосав Тешић заступљен само са једном? Није ли Тонтић, у журби, „пресликавао“  „пропорције“ и „хоризонте“ Пантићеве – Павковићеве антологије? Из  ШУМА ВАВИЛОНА  је, чак, прештампао исте песме неких песника – Александра Лукића , на пример. То није страшно, али није ни оригинално. Ако је заиста имала амбицију да представи  „златни век српске поезије“ , зашто у Тонтићевом избору нема и ових аутора : Јовица Аћин, Бранко Алексић, Николај Велимировић  („Молитве на језеру“) , Миро Главуртић, Мома Димић, Ђуро Дамјановић, Драгољуб С. Игњатовић, Срба Игњатовић, Саша Јеленковић, Бојан Јовановић, Владимир Јагличић, Радомир Константиновић, Данило Киш, Мирко Ковач, Милан Лалић, Томислав Мијовић, Вук Милатовић, Милан Младеновић, Јово Марић,  Бранко Маширевић, Станиша Нешић, Душан Радовић, Тиодор Росић, Чарлс Симић, Видосав Стевановић, Александар Тишма, Бошко Томашевић, Павле Угринов, Драгиња Урошевић, Леонид Шејка – да наведемо само нека од имена.  Или ови парадокси : Милован Данојлић је заступљен са 5 песама, као и Јован Зивлак, или Здравко Крстановић! Радмила Лазић и Братислав Милановић заступљени су са по 2 песме , као Чудић и Магарашевић. Миодраг Станисављевић је заступљен са 3 песме, а Душко Новаковић са шест!  – Нема савршених антологија, наравно; све постојеће могу се оспоравати, на овај или онај начин. Најпогубније је када су мерила примењена приликом њиховог састављања мрска Господу…)  ( Депресиван пример антологије, што припада класи – „имена из телефонског именика антологичара“.)

 

48. Слободан Вуксановић, ПРЕЋУТАНЕ ПЕСМЕ ( ТHE CONCEALED POEMS) . Горњи Милановац, Дечје новине, 1993.

Нико Мирошевић Сорго, Божидар Пурић, Лука М. Луковић, Драгослав П. Драгутиновић, Милан М. Петровић, Мара Томашевић, Косара Гавриловић, Љубица Грковић – Бојанић , Драгољуб П. Паунић, Драгољуб Р. Аћимовић, Вујадин Мијовић, Милош Аћин – Коста, Вуко Р. Ђуришић, Слободан Себар, Д. Рајковић, Растко Станишић, Бранко В. Обрадовић, Вукадин Кецан, Сава Јанковић, Матеја Матејић, Васа Михаиловић, Милан Н. Миленковић, Ђорђе Вид Томашевић, Михаило Влаховић, Владимир Миличић, Вељко Б. Бојић, Стојан Вујичић, Катарина Костић, Чарлс Симић, Ђорђе Николић, Милена Миличић, Славомир Гвозденовић

( Први пут, од 1945. године, појавила се антологија српских  песника који живе у дијаспори. Они су стварали још од времена када су комунисти у земљи преузели сву власт . Они као да нису ни постојали за читаоце у земљи. Појавила се, дакле, антологија прећутаних песама српских дисидената у Југославији као легитимна публикација и у њој су застуљена 32 песника, који представљају јединствену мешавину која долази из неколико генерација и земаља, различитих нивоа поетског достигнућа и стила. Трећина ових песника није међу живима. Најстарији је рођен 1885, а најмлаљи 1953. године. Најстарији живи песник Драгослав П. Драгутиновић рођен је 1902. године. Скоро две трећине ових песника изабрали су САД као свој нови завичај и дом. Песници су заступљени различитим бројем песама , од девет – Матеја Матејић – до једне – тринаест песника .)

Канал ФИЛТРА (012)

41. Павле Зорић, ТЕМЕЉИ. Нова српска поезија о Косову. Београд, СКЗ, 1989 ; 162 стр.

Д. Максимовић, Д. Матић, Т. Младеновић, Д. Костић, В. Попа, Б. В. Радичевић, М. Павловић, С. Раичковић, Ј. Христић, Д. Смиљанић, Љ. Симовић, Р. Златановић, В. Лукић, М. Данојлић, М. Ђурић, Александар Петров, М. Бећковић, М. Војводић, С. Ракитић, М. Комненић, Г. Ђого, Д. Драгојловић, Р. Јововић, А. Пуслојић, Р. Андрић, Р. П. Ного, М. Магарашевић, Д. Јеврић, Д. Брајковић, Љубица Милетић, Д. Новаковић, Зоран Костић, Р. Стојановић, Т. Росић, Слободан Костић, Ђ. Сладоје

42. Јован Симић, САВРЕМЕНИК ПРАДЕДОВА . Антологија најновије српске поезије о Косову. Београд, Нова књига, 1989 ; 174 стр.

Д. Максимовић, Д. Медаковић, С. Раичковић, Љ. Симовић, Р. Златановић, В. Лукић, В. Петровић, В. Милошевић, М. Данојлић, А. Петров, Д. Колунџија, Крстивоје Илић, М. Бећковић, М. Војводић, Б. Милидраговић, М. Комненић, Г. Ђого, С. Ракитић, Мирољуб Тодоровић, Оливера Катарина, Д. Драгојловић, Ранко Јововић, П. Чудић, А. Пуслојић, М. Витезовић, Р. Андрић, Миладин Тошић, Р. П. Ного, М. Ненадић, Д. Јеврић, М. Тешић, Д. Брајковић, Д. Новаковић, Зоран Костић, Љ. Милетић, Р. Стојановић, З. Крстановић, С. Костић, Ђ. Сладоје, Д. Лакићевић

43.  Тоде Чолак , ЛЕЛЕЧУ ЗВОНА ДЕЧАНСКА (Лирско говорење савремених југословенских песника о Косову) . Београд ИЗ  Вељко Влаховић , 1989 ; 411 стр.

Д. Матић, Д. Максимовић, Н. Дреновац, Бранко Л. Лазаревић, Момчило Тешић, Тодор Тошић, Т. Младеновић, Д. Костић, С. Јаневски, Б. Конески, В. Попа, Д. Медаковић, Влад. Черкез, М. Алечковић, Б. В. Радичевић, Драгиша Пењин, Миле Бискупљанин, Јелендраг Раде Вукобрат, Мирко Андрић Гуџулић, Бранко Ђуров Головић, С. Раичковић, М. Павловић, С. Марковић, Владета Вуковић, Марко Младеновић, Раде Николић, Глигорије Кнежевић, Милорад Павић, Марко Вешковић, Цвијетин Вучовић, Ф. Штефан, Бранимир Живојиновић, Станко Ракита, Милена Јововић, Радивоје Пешић, Драган Студен, Б. Тимотијевић, Милосав Мирковић, Радмил  Ђурђевић, А. Ристовић, Д. Смиљанић, Томислав Н. Цветковић, Љубисав Кнежевић, Александар Јованов Деспотовић, Бранко Миљковић, Момчило Параушић, Бора Младеновић, Велимир Богдановић, Љуба Поповић, Воја Красић, Милић од Мачве, Љ. Симовић, Петар Пајић, В. Крњевић, Димитрије Миленковић, Димитрије Николајевић, Вукман Оташевић, Драган Жигић, Милован Крунић, Мина Ковачевић, Босиљка Пушић, Божидар Шујица, В. Лукић, Д. Ерић, Ђ. Стојчић, В. Марковић, Томислав Ракочевић, Р. Златановић, Стеван Наумовић, Томислав Шиповац, Драгиша Радосављевић, Станко Милић, Мило Бошковић, М. Данојлић, В. Милошевић, А. Секулић, Р. Војводић, М. Ђурић, Огњен Лакићевић, Љубиша Ђидић, Благоје Нишовић, Ленка Јакшић, А. Петров, Мирослав Ђуровић, Добрила Николић, Крстивоје Илић, Гојко Дапчевић, Тадија Поповић, Владимир Павић, Дане Стојиљковић, М. Бећковић, Б. Милидраговић, М. Војводић, П. Цветковић, Богдан Мрвош, Душан Балан, С. Ракитић , Б. Богетић, М. Комненић, Г. Ђого, З. Милић, И. Растегорац, Милинко Тороман, Мирољуб Тодоровић, Љубиша Рајковић Кожељац, Златан Лазаревић, Брана Прелевић, Јелена Боснић, Р. Јововић, Драган Кекић, Јован Ивановић, Драгутин Драго Рајковић, Д. Брајковић, Стојан Бербер, Слободан Павићевић, Борислав Хорват, Сретен Вујковић, А. Пуслојић, Мирослав Милојковић, Р. Андрић, М. Витезовић, Никола Цинцар Попоски, Слободан Калезић,  Р. П. Ного, П. Зубац, Манојле Гавриловић, Ђуро Дамјановић, Ратко Делетић , Вук Милатовић, Слободан Ж. Бошковић, Татјана Осречки, Љубомир Ћорилић, Милан Мрдаљ Мрља, Д. Јеврић, Милан Лалић, Мошо Одаловић, Драгољуб Ђокић, Зоран Ђулић Бања, Љ. Милетић, Зоран Костић, Стојан Каличанин, Душан Говедарица, Мирослав Алексић, Вукајло Ђокић, Новица Тадић, Драгиња Урошевић, Малиша Станојевић, Ратко Марковић, Здравко Крстановић, Звонимир Костић, Радосав Стојановић, Злата Коцић, Ратко Драгићевић, Сава Крнета, Предраг Пешић, Слободан Костић, Јово Миладић, Тања Петровић – Планчак, Милијан Деспотовић, Иван Комарица, Спасоје Бајовић, Благоје Баковић, Бајо Xаковић

44. Часлав Ђорђевић , ПЕСМЕ ВЕЛИКИХ БОЕМА . Пожега, Књиж. друштво  Развигор, 1990 ; 167 стр.

А. Г. Матош, Муза Ћазим Ћатић, В. П. – ДИС, Јанко Полић Камов, В. Черина, Аугустин Тин Ујевић, Х. Хумо, А. Б. Шимић, Р. Драинац, Г. Крклец, Р. Ратковић, Александар Лесо Ивановић, Миодраг Жалица, С. Марковић, Мирослав Антић, Бранислав Петровић, В. Милошевић, А. Секулић, Јосип Север, Р. Јововић, Абдулах Сидран, Р. П. Ного, Милисав Крсмановић, Амбро Марошевић

45. Раша Перић , ИЗГОН СРБАЉА (Косово у песништву ХХ века). Нови Сад, Дневник, 1990 ; 177 стр. (панорама)

Д. Максимовић, Т. Младеновић, Д. Костић, Д. Медаковић, В. Попа, М. Алечковић, Б. В. Радичевић, М. Павловић, С. Раичковић, М. Мирковић, Б. Тимотијевић, Д. Смиљанић, Б. Црнчевић, Д. Николајевић, П. Пајић, Љ. Симовић, Д. Ерић, Р. Златановић, В. Лукић, В. Марковић, М. Данојлић, Љ. Ђидић, М. Ђурић, В. Милошевић, Б. Петровић, П. Сарић, А. Секулић, Р. Перић, А. Петров, М. Бећковић, М. Војводић, Б. Милидраговић, Г. Ђого, Оливера Катарина, М. Комненић, З. Милић, С. Ракитић, Д. Драгојловић, Р. Јововић, А. Пуслојић, П. Богдановић Ци, М. Витезовић, Р. П. Ного, Владимир Стеванов, М. Магарашевић, С. Макрагић, С. Симоновић, Д. Брајковић, Р. Делетић, Д. Јеврић, Давид Кецман, М. Ненадић, М. Одаловић, Милосав Тешић, Зоран Костић, Звонимир Костић Палански, Љ. Милетић, З. Крстановић, Р. Стојановић, С. Костић, Драган Лакићевић, Ђорђо Сладоје, Александар Лукић

46. Селимир Радуловић, АНТОЛОГИЈА. Савремено песништво у Војводини 1945 – 1990. Нови Сад, Књижевна заједница НС, 1990 ; 231 стр.

Михаил Бабинка, Ласло Гал, Михај Аврамеску, Бошко Петровић, Пањо Бохуш, Раду Флора, Павле Поповић, Александар Тишма, Јан Лабат, Јожеф Пап, Карољ Ач, Ферен Фехер, Флорика Штефан, Борислав Б. Милић, М. Антић, Раде Томић, Гојко Јањушевић, Ђула Папхархаји, Иштван Конц, Мирослав Стрибер, Петко Војнић Пурчар, Славко Алмажан, Иштван Домонкош, Калман Фехер, Јасна Малвингер, Ото Толнаи, Вујица Решин Туцић, Бошко Ивков, Каталин Ладик, Вићазослав Хроњец, П. Зубац, Пал Бендер,  Славко Матковић, Душан Вукајловић, Радивој Шајтинац, Војислав Деспотов, Јоан Флора, Јулијан Тамаш, Мирослав Дудок, Петру Крду, Миленко Фржовић, Ненад Грујичић, Јанош  Сивери , Душан Радак, Иван Негришорац, Владимир Гарјански, Зоран Ђерић, Војислав Карановић, Саша Радоњић, Ласло Блашковић, Ото Хорват

Канал ФИЛТРА (011)

38. Момир Војводић , ОД ИЗВОРА ДО ИЗВОРА ЧАРНИХ ГОРА . Избор поратне поезије Црне Горе. Смедерево, Смедеревска песничка јесен , 1989 ; 208 стр.

 

Његош, Бећковић, Т. Ђукић, Р. Ратковић, Ђ. Радовић, Р. Зоговић, Ј. Ђоновић, С. Митровић, Александар – Лесо Ивановић, Д. Костић, В. Милутиновић, П. Поповић, Р. Вешовић, М. Радусиновић, М. Вранеш, С. Пилетић, Ж. Ђуровић, Д. Вујановић, И. Цековић, М. Остојић, П. Ђурановић, Љ. Милићевић, В. Вулановић, Р. Барјактаревић, В. Станишић, Мићун Шиљак, Вељко Бајић, С. Перовић, Лазар Р. Радовановић, Ј. Брковић, Б. Бањевић, Љ. Кнежевић, М. Краљ, Б. Пушоњић, М. Параушић, Б. Шћепановић, М. Павловић, В. Николић, Павле Ђаповић, В. Оташевић, Витомир Србљановић, Д. Смиљанић, Г. Јањушевић, Н. Жугић, К. Радовић, С. Балтић, Босанка Пушић, Ж. Малишић, Р. Сјеклоћа, М. Јокић, Љ. Цвијетић, Ј. Дујовић, В. Милошевић, М. Бошковић, А. Вукадиновић, М. Ђуровић, Драгиша Маџгаљ, Тадија Поповић, Х. Башић, Г. Дапчевић, Момир  Војводић, В. Ђуретић, Д. Јекнић, Б. Богетић, Р. Јововић, М. Вујисић, Б. Прелевић, Р. Вујошевић, В. Томић, Ј. Вујисић, С. Јовалекић, Миленко Пејовић, С. Калезић, И. Хаџић, Слободан Вукановић, М. Ломпар, Рајко Xаковић, Радован Караџић, М. Вешовић, Спасоје Благојевић, Ф. Кајевић, Божидар Живковић, Слободан Вучинић, Добрило Павић, Д. Брајковић, Радојица Бошковић, Д. Јеврић, М. Трипковић, Ратко Делетић, И. Лакушић, Д. Новаковић, Момир Марковић, Д. Говедарица, Јованка Вукановић, Ј. Брајковић, Божидар Филиповић, Вера Приможић, И. Марковић, Драгољуб Вујић, Јасна Ч. Вуковић, Драган Радуловић, Мил. Јовић, И. Комарица, Чедомила Вујошевић, Будимир Дубак, Чедомир Вукићевић, М. Мартиновић, Миленко Пајовић, Павић Вујисић, Милутин Мићовић, Шефкет Крцић, Маријан Миљић, Р. Уљаревић, Бећир Вуковић, М. Раичевић, Ж. Никчевић, Д. Јокановић, Н. Ђурић, Милорад Поповић, Б. Баковић, С. Вујовић, Гојко Челебић, Радуле Дамјановић, Славко Живковић, Ранко Мићановић

 

39. Миљурко Вукадиновић,  ЗВУЦИ И КОМЕШАЊА – новије песништво у Србији. Београд, ИИЦ, 1989 ; 228 стр.

Мирослав Максимовић (5) , Симон Симоновић (4) , Љиљана Ђурђић (3) , Мирко Магарашевић (3) , Станоје Макрагић (2) , Срба Игњатовић (3) , Слободан Зубановић (4) , Јован Зивлак (4) , Пал Бендер (4) , Д. Брајковић (1) , Д. Јеврић (2) , Милан Ненадић (3) , Милосав Тешић (1), Душко Новаковић (4) , Славко Матковић, Бранислав Вељковић, Слободан Стојадиновић (2), Душан Вукајловић (3) , Раша Ливада (5), Новица Тадић (6) , Неџат Халими (3), Владимир Копицл (2) , Радмила Лазић (4), Мирослав Мандић (1) , Јулијан Тамаш (3), Братислав Милановић (2) , Звонимир Костић (4) , Војислав Деспотов (4) , Јоан Флора (5) , Бела Чорба (3) , Сабри Хамити (3) , Златко Красни (2), Михал Рамач (1) , Слободан Благојевић ( Анхел Антонић ) (4) , Агим Рифат Јешерен (2) , Благоје Савић (2) ,  Слободан Костић (4) , Зејнел Бексач (1) , Рајко Лукач (1) , Србољуб Илић (1) , Мирјана Божин (3) , Ивана Миланкова (3) , Агим Маља (2) , Мирослав Дудок (2) , Петру Крду (3) , Милован Марчетић (4) , Славко Павићевић (2) , Небојша Васовић (4) , Васа Павковић (2) , Стефан Манасиев (1) , Милан Ђорђевић (1) , Јанош Сивери (4) , Синан Гуџевић (3) , Ненад Грујичић (3) , Драган Лакићевић (3) , Милош Комадина (3) , Јован Николић (3) , Рефик Личина (2) , Симон Грабовац (2) , Мирослав Цера Михаиловић (2) , Душан Радак (1) , Никола Вујчић (3) , Иван Негришорац (3) , Станиша Нешић (1) , Власта Младеновић (2) , Гордана Ћирјанић (3) , Нина Живанчевић (2) , Александар Лукић (3) , Абдулах Конушевци (3) , Снежана Минић (3) , Јовица Тишма (2) , Живко Николић (3) , Иван Цветановић (2) , Горан Станковић (2) , Наталија Дудаш (3) , Јелена Ленголд (3) , Татијана Дракулић (2) , Немања Митровић (2) , Зоран Ђерић (3) , Драган Грбић (2) , Војислав Карановић (2) , Зоран Ђурић (2) , Александар  Царић (3) , Саша Радоњић (3) , Ласло Блашковић (1) , Горан Костровић (3)

 

40. Драган Драгојловић , ОД СРЦА ДО ЗАВИЧАЈА . Поезија песника исељеника из удружења  Десанка Максимовић  , Канада. Београд , Матица исељеника Србије , Крушевац, Багдала, 1989 ; 160 стр.

Чарлс Симић, Љиљана Атовић, Розалија Дивјаковић, Јосип Габре, Десанка Јанковић, Милан Јанковић, Здравко Јеленчић, Ракила Каћански, Јосипа Клоштранец, Илона Коледин , Катарина Костић, Ђуро Маљковић Петковић, Ивон Марјановић, Никола Мишћевић, Љиљана Нећаков, Даниел Пиксиадес ,  Лепосава Рајковић, Јосип Спанић Спаниос, Мика Станковић, Јелена Шаула, Мара Томашевић Карабаш, Ђрље Вид Томашевић, Зоран Враголов, Слободан Вујовић, Златко Звекић

Канал ФИЛТРА (010)

33. Михајло Пантић, Васа Павковић, ШУМ ВАВИЛОНА ( критичко – поетска хрестоматија млаље српске поезије) . Нови сад, Књижевна заједница новог сада, 1988 ; 529 стр.

Новица Тадић ( 10) , Слободан Зубановић (8) , Душко Новаковић (8) , Војислав Деспотов (9) , Владимир Копицл (4) , Милован Марчетић (6) , Небојша Васовић (6) , Иван Негришорац (6) , Јован Зивлак (5) , Душан Вукајловић (3) , Радмила Лазић (3) , Љиљана Ђурђић (2) , Братислав Милановић (3) , Милосав Тешић (3) , Милорад Грујић (3) , Слободан Стојадиновић (2) , Звонимир Костић (2) , Рајко Лукач (2) , Миљурко Вукадиновић (3) , Ненад  Грујичић (3) , Милош Комадина (4) , Мирјана Божин (2) , Ивана Миланкова (2) , Синан Гуџевић (2) , Милан Ђорђевић (2) , Никола Вујчић (3) , Гордана Ћирјанић (2) , Станиша Нешић (1) , Снежана Минић (2) , Живко Николић (2) , Желидраг Никчевић (2) , Александар Лукић (1)

_______________________________

34. Маринко Арсић Ивков, АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ УДВОРИЧКЕ ПОЕЗИЈЕ (од Доситеја до наших дана) . Београд, Панпублик, 1988 ; 83 стр.

Д. Обрадовић, Лукијан Мушицки, Ј. С. Поповић, С. М. Сарајлија, Јован Хаџић (Милош Светић), Милица Стојадиновић Српкиња, Ђура Јакшић, Лаза Костић, Војислав Илић, Ј. Ј. Змај, Драгутин Ј. Илић, Алекса Шантић, Војислав Илић Млађи, Мира Алечковић, Никола Дреновац, Драгослав Грбић, Душко Радовић, Бранко Миљковић, Оскар Давичо, Перо Зубац, Манојле Гавриловић, Александар Секулић, Адам Пуслојић, Радослав Златановић

___________________________

35. Васа Михаиловић , У ТУЂЕМ ПРИСТАНИШТУ (антологија заграничне српске поезије). Чикаго, издање аутора, 1988.

Драгослав Драгутиновић (11) , Милан М. Петровић (8) , Мара Томашевић Тарабаш (6) , Љубица Грковић Бојанић (6) , Драгољуб Д. Пауновић (8) , Драгољуб Љ. Аћимовић (8) , Вујадин Мијовић (7) , Слободан Себар (6) , Д . Рајковић (11) , Ристо Станишић (12) , Бранко В. Обрадовић (8) , Вукадин Кецан (12) , Сава Јанковић (13) , Матеја Матејић (12) , Косара Гавриловић (6) , Васа Михаиловић (11) , Ђорђе Вид Томашевић (12) , Милан Миленковић (9) , Владимир Миличић (10) , Вељко П. Бојић (11)  , Милена Миличић (10) , Ђорђе Николић (7)

_____________________________

36. Стеван Тонтић , РУЖА ВЕТРОВА  / Из  завременог пјесништва Босне и Херцеговине. Смедерево, Смедеревска песничка јесен, 1988 ; 164 стр.

Н. Шоп, С. Куленовић, Б. Ћопић, М. Диздар, С. Мандић, И. Сарајлић, Х. Тахмишчић, Д. Трифуновић, Д. Секулић, А. Вулетић, В. Крњевић, В. Настић, В. Павловић, В. Милошевић, М. Мартић, М. Абдалић, И. Ладин, Бисера Аликадић, Д. Јекнић, К. Мићевић, Г. Ђого, И. Кордић, Кемал Махмутефендић, Е. Екимовић, Мубера Пашић, Р. Рисојевић, Р. П. Ного, А. Сидран, М. Вешовић, С. Башић, Радован Караџић, Т. Обрадовић, Т. Дутина, X. Алић, М. Ненадић, Б. Чучак, В. Вујовић, М. Пешорда, В. Сребров, X. Латић, С. Благојевић, М. Стојић, Г. Симић, Ђ. Сладоје, Ферида Дураковић, Адмирал Махић, Дејан Гудељ, Ранко Чолаковић, М. Марчетић, Зилхад Кључанин, Семездин Мехмедовић, Милорад Пејић

________________________________________

37. Милорад Блечић, АНТОЛОГИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ПЕСНИШТВА О БИЉКАМА . Беогад, КЗ  Звездара , 1989 ; 240 стр.

Захарије Орфелин, Јован Пачић, Ј. С. Поповић, Никанор Грујић, В. Живковић, Ђ. Јакшић, М. П. Шапчанин, В. Илић, А. Шантић, Ј. Дучић, М. Ракић, С. Пандуровић, В. Петровић, В. Живојиновић Массука , С. Винавер, М. Настасијевић, Д. Максимовић, Р. Петровић, М. Дединац, Р. Зоговић, С. Куленовић, Г. Витез, М. Тешић, Т. Младеновић, Д. Костић, В. Попа, М. Алечковић, Р. Благојевић, Б. В. Радичевић, С. Раичковић, Ф. Штефан, М. Јововић, И. В. Лалић, А. Вулетић, Г. Тодоровић, Б. Миљковић, Милика Павловић, Љ. Симовић, Милован Алексић, Д. Ерић, Коста Радовић, Ђ. Стојичић, Р. Војводић, М. Данојлић, А. Секулић, А. Вукадиновић, Д. Колунџија, Божидар Младеновић, Бранислав Бојић, Мирјана Стефановић, Радомир Мићуновић, М. Тодоровић, И. Реброња, Вида Томић, Виктор Б. Шећеровски, Р. Василевски, Милосав Славко Пешић, Р. Рисојевић, Р. Андрић, Горан Бабић, М. Вешовић, Р. П. Ного, Срба Игњатовић, Д. Брајковић, М. Тешић, С. Стојадиновић, Д. Урошевић, Б. Милановић

Канал ФИЛТРА (009)

29. Миливоје Марковић,  СВЕТИЉКЕ НА ПУТУ /  Антологија послератне српске поезије (1950 – 1985) . Прокупље, Књиж. друштво  Раде Драинац , 1986.

Васко Попа, Р. Тошовић, Пав. Поповић, Б. В. Радичевић, С. Вукосављевић, С. Раичковић, С. Марковић, М. Павловић, Раде М. Николић, Ф. Штефан, Х. Тахмишчић, И. В. Лалић, М. Антић, Србољуб Митић, Б. Тимотијевић, А. Ристовић, Ј. Христић, Гордана Тодоровић, Б. Миљковић, Воја Красић, В. Крњевић, Б. Радовић, Димитрије Миленковић, Љ. Симовић, Р. Војводић, Б. Шујица, В. Лукић, Ђоко Стојичић, Д. Јевтић, В. Марковић, Радослав Златановић, Бранислав Петровић, Љубиша Ђидић, М. Данојлић, А. Секулић, Лазар Вучковић, А. Вукадиновић, Д. Колунџија, Б. Милидраговић, М. Бећковић, Милан Комненић, С. Ракитић, З. Милић, Милутин Петровић, Милан Милишић, Драган Драгојловић, А. Пуслојић, Р. Андрић, Р. П. Ного, П. Зубац, Мирослав Максимовић, Т. Крагујевић, М. Магарашевић, Симон Симоновић, Ј. Зивлак, Даринка Јеврић, Марија Шимоковић, С. Тонтић, Д. Брајковић, Р. Ливада, Д. Новаковић, Н. Тадић, Б. Милановић, С. Благојевић (Анхел Антонић) , Миљурко Вукадиновић, Драган Лакићевић, Милош Комадина

________________________________________

30.  Миодраг Перишић, УКУС ОСАМДЕСЕТИХ / панорама новије српске поезије . Београд, Књижевне новине, 1986 ; 304 стр.

В. Попа, М. Павловић, С. Раичковић, И. В. Лалић, Б. Миљковић, Б. Радовић, Љ. Симовић, В. Марковић, Б. Шујица, Б. Петровић, М. Бећковић, П. Цветковић, М. Комненић, , Г. Ђого, С. Ракитић, М. Милишић, Мил. Петровић, М. Станисављевић, А. Пуслојић, П. Чудић, Р. П. Ного, М. Максимовић, Д. Брајковић, С. Зубановић, М. Ненадић, С. Тонтић, Р. Ливада, Д. Новаковић, Р. Лазић, Н. Тадић, З. Костић, Б. Милановић, С. Гуџевић, М. Ђорђевић, М. Марчетић, М. Комадина

______________________________________

31. Момчило Јокић, ПЕТ ВЈЕКОВА ПЈЕСНИШТВА ЦРНЕ ГОРЕ. Од Ивана Црнојевића до Гојка Челебића. Београд, Ново дело, 1987.

Иван Црнојевић, Ђурље Црнојевић, Поп Радослав, Димитрије испод Молинска, Вицко Болица Кокољић,Андрија Змајевић, Василије Петровић Његош, Петар I Петровић Његош, Петар II  Петровић Његош, Стеван Перовић Цуца, Никола  I  Петровић , Радосав Љумовић, Ристо Ратковић, Мирко Бањевић, Вукајло Кукољ, Радован Зоговић, Стефан Митровић, Јанко Ђоновић, Ђорље Лопичић, Михаило Вуковић, Мијат Машковић, Александар Ивановић – Лесо, Вељко Влаховић, Душан Костић, Вукалица Милутиновић, Крсто Кривокапић, Радоња Вешовић, Светозар Пилетић, Жарко Ђуровић, Милинко Јоксимовић, Иван Цековић, Милијана Коматина, Петар Ђурановић, Љубисав Милићевић, Војислав Вулановић, Момчило Ђерковић, Васо Станишић, Сретен Перовић, Миро Главуртић, Јеврем Брковић, Мило Краљ, Бранко Бањевић, Блажо Шћепановић, Павле Ђоновић, Вито Николић, Милика Павловић, Драгутин Вујановић, Бошко Пушоњић, Божидар Кнежевић, Вукман Оташевић, Коста Радовић, Гојко Јањушевић, Рајко Сјеклоћа, Нешо Жугић, Љубомир Цвијетић, Жарко Малишић, Велимир Милошевић, Момчило Јокић, Мило Бошковић, Светозар Балтић, Александар Секулић, Алек Вукадиновић, Мирослав Ђуровић, Хусеин Башић, Гојко Дапчевић, Матија Бећковић, Момир Војводић, Бошко Богетић, Драгољуб Јекнић, Ратко Вујошевић, Ранко Јововић, Јанко Вујисић, Слободан Јовалекић, Слободан Вуковић, Марко Вешовић,Младен Ломпар, Фехим Кајевић, Ратко Делетић, Даринка Јеврић, Миодраг Трипковић, Драгомир Брајковић, Дејан Тадић, Илија Лакушић, Момир Марковић, Душан Говедарица, Душко Новаковић, Драган Радуловић, Божидар Филиповић, Драган Лакићевић, Радомир Уљаревић, Бећир Вуковић, Лидија Раденовић, Данило Јокановић, Сретен Вујовић, Милорад Поповић, Гојко Челебић

________________________________

32. Звонимир Костић Палански : ГОВОР ПРАХА. Антологија духовне поезије југословенских песника XX века. Издавач : аутор антологије. Ниш, 1987. године; 204 стр.  Рецензент : Еуген Вербер. Тираж : 3000 пр.!

Увршћени : Весна  Парун, Слободан Марковић, Владимир Назор, Иван В. Лалић( 11), Звонимир Костић Палански( 2), Предраг Богдановић Ци, Светозар Бркић(3), Милорад Ђурић, Милутин Бојић (2), Десимир Благојевић, Десанка Максимовић (10), Миодраг Павловић( 1), Велимир Лукић(2), Љубомир Симовић, Јован Дучић( 7), Нестор Жучни, Радомир Продановић, Никола Шоп (3), Момчило Настасијевић ( 4) , Иво Андрић(  17), Добрица Ерић, Владимир В. Предић, Рајко Петров Ного, Мирко Магарашевић, Љубица Милетић, Саша Хаџи  Танчић( 4), Алекса Шантић (4), Милан Ракић, Сима Пандуровић(2) , Даница Марковић, Растко Петровић, Зоран Вучић, Мирјана Божин… (изостављени несрпски песници)

Ова подстицајна антологија (коју сам добио  након што је одштампано друго издање Н. М. – и прегледао почетком 2001.), компонована је из неколико делова : Уместо предговора (3 – 4), БОЖЕ (7 – 50)м ТИ СИ МОЈ БОГ (53 – 80), ЖЕДНА ЈЕ ТЕБЕ ДУША МОЈА

( 83 – 143), ЗА ТОБОМ ЧЕЗНЕ ТИЈЕЛО МОЈЕ  (147 – 185),  Извори

( 189 – 200). – Нема белешки о ауторима.

Канал ФИЛТРА (008)

26. Вук Крњевић, МЕЂУ ЈАВОМ И МЕД СНОМ (Антологија српске поезије ХХ века) . Београд, Књижевне новине, 1985 ; 404 стр.

Л. Костић, А. Шантић, Ј. Дучић, М. Ракић, В. П. Дис, С. Пандуровић, В. Петровић, Д. Срезојевић, С. Винавер, И. Андрић, М. Бојић, М. Црњански, М. Настасијевић, А. Вучо, Р. Петровић, Д. Матић, Д. Максимовић, Р. Драинац, М. Ристић, , М. Дединац, Д. Благојевић, О. Давичо, С. Куленовић, В. Попа, Б. В. Радичевић, С. Раичковић, М. Павловић, И. В. Лалић, Б. Тимотијевић, Ј. Христић, Б. Миљковић, Б. Радовић, В. Марковић, Љ. Симовић, Б. Петровић, М. Данојлић, Мирјана Стефановић, М. Бећковић, Милутин Петровић, Адам Пуслојић, Рајко Петров Ного, Мирослав Максимовић, Раша Ливада, Душко Новаковић, Новица Тадић

__________________________________

27.  Ђоко Стојичић, ЉУДИ БЕЗ ОРУЖЈА / Антологија југословенске антиратне поезије (1945 – 1985) . Београд, Нова књига, 1985 ; 181 стр.

Блажо Шћепановић, Д. Костић, С. Вукосављевић, Љ. Симовић, И. Сарајлић, Б. Ћопић, Б. Петровић, Р. Вешовић, Б. В. Радичевић, П. Ј. Васић, Г. Тодоровић, Р. Војводић, К. Радовић, Љ. Ршумовић, Милутин Ж. Павлов, С. Ракитић, Б. Миљковић, Томислав Цветковић,  И. В. Лалић, Д. Колунџија, О. Давичо, Р. П. Ного, Вукашин Оташевић, Љубиша Ђидић, Драган Драгојловић, Синан Гуџевић, Р. Тошовић, Г. Витез, Б. Тимотијевић, М. Алечковић, Анљелко Вулетић, В. Крњевић, В. Милошевић, Владета Вуковић, Стеван Тонтић, Драгослав Грбић, Сретен Перовић,Слободан Марковић, Ф. Штефан, Д. Максимовић, Огњен Лакићевић, Б. Радовић, Милован Витезовић, Даринка Јеврић, Димитрије Николајевић, П. Зубац, М. Антић, Ј. Зивлак, Џемалудин Алић, М. Павловић, Петар Пајић, В. Попа, Владимир Кршљанин, Миљурко Вукадиновић, Јеврем Брковић, Д. Брајковић, В. Марковић, Иван Цековић, Душко Трифуновић,  Ђорђе Радишић, А. Пуслојић, Добривоје Јевтић, Златко Красни, Татјана Дракулић, Зоран Пешић Сигма, Р. Андрић, Б. Шујица, Р. Ливада, Д. Секулић, Слободан Павићевић, Горан Костровић, С. Раичковић

_________________________

28. Гојко Тешић, АНТОЛОГИЈА АЛБАТРОС, Београд : „Филип Вишњић“ (Библиотека  Нови Албатрос, књ. 6), 1985 . –  286 стр. – Штампано у 3000 примерака! (Рецензенти Ђорђије Вуковић, Мирослав Јосић Вишњић). (Реконструкција замишљене а неостварене антологије Светислава Стефановића, Тодора Манојловића и Винавера).

Заступљени аутори. – АНТОЛОГИЈА „АЛБАТРОС“:  Лаза Костић ( 1), Станислав Винавер (18),  Светислав Стефановић (2), Сибе Миличић (3), Милош Црњански (19), Ранко Младеновић (4),  Иво Андрић (6), Александар Илић ( 2), Тодор Манојловић (5),  Растко  Петровић (15),  Раде Драинац (5),  Душан Васиљев ( 3), Бошко Токин (3), Милан Дединац (7), Момчило Настасијевић (5).

ДОДАТАК „АЛБАТРОСУ“.  Ненад Митров (2), Божидар Ковачевић ( 2),  Јован Поповић ( 1), Драган Алексић ( 4), Љубомир Мицић ( 2), Бранко Ве Пољански (3), Мони де Були ( 8),  Ристо Ратковић ( 7), Паве Старчевић ( 1),  Душан Матић (2), Александар Вучо (1),  Марко Ристић ( 3).

ЕПИЛОГ :  Милош Црњански (1).

Антологија садржи даље : „Песме у Антологији Албатрос / подаци о изворима“ ( стр. 249 – 258).

Дати су Извори : а) за књиге стихова (стр. 259 – 261);  б) антологије (стр. 261 – 262) ; в ) часописи и листови (1908 – 1930) (стр. 262 – 263). Дати су веома исцрпни Био – библиографски подаци о ауторима ( стр. 264 – 278). Дата је „основна литература о српском модернизму“ : а) Посебна грађа, б ) рукописна грађа, ц ) прилози у часописима, листовима, зборницима и књигама ( стр. 279 – 284).

Добрих, солидно ураљених у сваком погледу  антологија поезије у српској књижевности ХХ века једва да има неколико : Тешићева свакако спада у тих неколико. бавећи се годинама међуратном српском књижевношћу, посебно стваралаштвом Станислава Винавера, Тешић је , једну занимљиву идеју  о реконструкцији једне најављене и никада сачињене антологије модерног српског песништва, успео да оствари. С обзиром  да знамо да ће треће и коначно српско издање наше антологије НЕСЕБИЧНИ МУЗЕЈ стићи на већину славистичких катедри по свету, Тешићеву антологију  здушно препоручујемо проучаваоцима наше модерне поезије, јер није обојена парохијално, јер је откривалачка и праведна колико је то могуће, баш зато што се Тешић, одлучивши се за књижевноисторијску реконструкцију песништва српског модернизма, имао пре свега, у виду поетичка начела несуђених антологичара : Светислава Стефановића, Тодора Манојловића и Станислава Винавера. Антологија Тешићева је једна од бољих, и  стога што Тешић није слепо следио, како сам каже : што је ПЕСНИЧКОЈ ГРАЂИ ПРИСТУПИО САМ СТВАРАЛАЧКИ, ТАКО ДА СУ  У ПОЈЕДИНИМ СЛУЧАЈЕВИМА ТА „ИЗВЕДЕНА“ НАЧЕЛА ИЗНЕВЕРАВАНА.

Тешићеву  Антологију читао сам информативно чим се појавила. Из сасвим разумљивих разлога, података о њој нема у првом и другом издању моје антологије „НЕСЕБИЧАН МУЗЕЈ“, јер су прво и друго издање  обухватале период српског песништва 1938 – 2000. Сада, када сам се „спустио“ до 2000. године, податак  о овој антологији се доноси овде. Практично, то је била једна од последњих антологија коју сам пажљиво ишчитавао током јуна 2001. године. Већ сам био начинио свој избор. Настојао сам да не преузимам већ изабране песме од других антологичара. Међутим, хвала Богу, да сам Тешићеву  антологију прочитао пажљиво пред сам излазак трећег издања „НЕСЕБИЧНОГ МУЗЕЈА“; то читање  је било драгоцено у једном корективном смислу и у том смислу, вреди одати и јавно, макар и окаснело, признање  Тешићу као антологичару. Када се представљају песници српског модернизма свету, добро би било, подвлачим, да се има у виду  Тешићева антологија…

Канал ФИЛТРА (007)

23. Михаило Блечић, ПОЕЗИЈА О ТИТУ . Београд, Графос, 1981 ; 78 стр.

(Наведена имена српских песника) Мира Алечковић, Радомир Андрић, Драгомир Брајковић, Жарко Васиљевић, Манојле Гавриловић, Јаков Гробаров, Оскар Давичо, Јован Зивлак, Перо Зубац, Душан Костић, Слободан Марковић, Велимир Милошевић, Бранко Миљковић, Милосав Мирковић, Момчило Попадић, Адам Пуслојић, Александар Секулић, Дара Секулић, Абдулах Сидран, Иван Цековић, Владимир Черкез, Бранко Ћопић, Флорика Штефан, Божидар Шујица

____________________

24. Милосав Славко Пешић , КАД ТЕ ЗАБОЛИ ДУША . југословенска поезија о Титу (јануар – мај 1980 ). Београд, Младост, 1981 ; 198 стр.

[Увод у читање, састављач ове антологије започиње патетично: “ Цели, богати , револуционарни, бурни, стваралачки и мудри живот Јосипа Броза Тита пратило је  свевидеће песниково око (?! – додао М. Л.)  и у стих га, као највиши облик писане речи, сместило. Генерације, не само југословенских песника, биле су привучене и опчињене магијом човека чије дело означава епоху“ – и тако даље, и томе слично, в. стр. 3 ] Нијаз Алиспахић, Мирослав Антић, Цицо Арнаутовић, Карољ Ач, Бранко Бањевић, Мехо Бараковић, Вјера Бенкова, Слободан Берберски, Томислав Маријан Билоснић, Предраг Бјелошевић, Владимир Богдановић, Ариф Бозаџи, Берта Бојету, Ненад Борозан, Драгомир Брајковић, Атанас Вангелов, Ристо Василевски, Стеван Миша Вребалов, Миљурко Вукадиновић, Јасна Вуковић, Слободан Вучинић, Манојле Гавриловић, Јаков Гробаров, Стојанка Грозданов Давидовић, Хусеин Дервишевић, Љупче Димитровски, Славе Ђорђе Димоски, Иштван Домонкош, Томислав Дретар, Ана Дудаш, Енвер Ђерђеку, Милета Ђоновић, Милица Ђурић, Илхами Емин, Анка Жагар, Драган Жигић, Будимир Жижовић, Франци Загоричник, Ајша Захировић, Неџат Зекерија, Јован Зивлак, Цирил Злобец, Перо Зубац, Бошко Ивков, Ранко Игрић, Милан Јанковић, Мирон Кањух, Ристо Јачев, Алија Кебо, Драган Колунџија, Татјана Кончар, Стијепо Мијовић Кочан, Иван Кордић, Милош Кордић, Петре Крду, Стојан Симић Крпица, Драгиша Крунић, Милован Крунић, Здравко Крстановић, Владимир Копицл, Илија Ладин, Ристо Лазаров, Дражен Мазур, Мишо Марић, Матеја Матевски, Шпиро Матијевић,  Славко Матковић, Љерка Цар  Матутиновић, Хасан Мерџан, Оливера Мијовић, Зоран Милић, Љубица Милетић, Велимир Милошевић, Момчило Милошевић, Милосав Мирковић, Надица Митровић, Веселин Мишнић, Миливоје Мркић, Фелићија Марина Мунтеану, Павле Мучај, Димитрије Николајевић, Никола Нилић, Иштван Немет, Милан Ненадић, Рапко Орман, Слободан Павићевић, Радован Павловски, Јожеф Пап, Златко Пашко, Блажо М. Перовић, Христо Петрешки, Момчило Попадић, Милијан Поповић, Анте Поповски, Владо Пуљић, Адам Пуслојић, Исмет Рамњак, Ранко Рисојевић, Сњежана Рончевић, Жарко Рошуљ, Александар Секулић, Дара Секулић, Неџат Селими, Абдулах Сидран, Драган Симовић, Симон Симоновић, Ђакомо Скоти, Драгана Срећковић, Драган Студен, Дејан Тадић, Ото Толнаи, Стеван Тонтић, Лазар Топаловић, Салих Трбоња, Радмила Трифуновска, Љубомир Ћорилић, Катица Ћулафкова, Жељко Умиљеновић, Алма Фазил, Каламан Фехер, Лазар Францишковић, Борислав Хорват, Звонимир Хусић, Татјана Цвејин, Тодор Чаловски, Мирсад Чампара, Јудита Шалго, Страхиња Шуљагић

_______________________

25. Јовица Аћин, КЉУЧЕВИ /  Из новијег песништва у Југославији 1968 – 1984 (избор). Вршац, Библиотека КОВ , 1984 ; 136 стр.

Џемалудин Алић, Анхел Антонић / Слободан Благојевић, Пал Бендер, Томислав Маријан Билоснић, Неда Миранда Блажевић, Бела Чорба, Бранко Чучак, Хамдија Демировић, Војислав Деспотов, Тодор Дутина, Јоан Флора, Ненад Грујичић, Неџат Халими, Сабри Хамити, Милан Јесих, Ефтим  Клетников, Матјаж Коцбек, Звонимир Костић, Тања Крагујевић, Петру Крду, Здравко Крстановић, Драган Лакићевић, Раша Ливада, Мирко Магарашевић, Звонко Маковић, Миодраг  (Мирослав ? – М. Л.) Максимовић, Андреј Медвед, Душко Новаковић, Благоје Ристески, Симон Симоновић, Јанош Сивери, Љубомир Стефановић, Санде Стојчески, Милорад Стојевић, Иво Светина, Новица Тадић, Стеван Тонтић, Душан Вукајловић, Јован Зивлак, Слободан Зубановић  (Редослед аутора у овом избору је по годинама рођења, а у оквиру исте године – по абецеди)

Песме отпале из антологије "Несебичан музеј"

%d bloggers like this: