Канал ФИЛТРА (015)

51.   ПОСЛЕДЊИ ГОСТ. Песме српских песника о смрти  [ Изабрао и приредио  Стојан Трећаков] . Нови Сад, Матица српска, 1994.

Еустахија Арсић (1), Десимир Благојевић (1), Милутин Бојић (1), Никола Боројевић (2), Душан Васиљев (1), Жарко Васиљевић (1), Милован Видаковић (1), Станислав Винавер (1), Никанор Грујић (1), Јован Грчић Миленко (2), Доментијан (1), Јован Дучић ( (10), Велимир Живојиновић МАССУКА ( 3), Војислав Илић  (18), Исаија Стефановић (1), Ђура Јакшић  (8), Милета Јакшић (  (11),  Јован Јовановић Змај ( 24), Лаза Костић ( 13), Милан Кујунчић Абердар ( 1), Скендер Куленовић (1), Иван В. Лалић ( 1), Младен Лесковац ( 1),  Стеван Луковић (2), Десанка Максимовић ( 8),  Сима Милутиновић Сарајлија (1), Бранко Миљковић (1), Чедомир Миндеровић (2), Милорад Ј. Митровић ( 2), Сава Мркаљ ( 1), Лукијан Мушицки ( 1), Момчило Настасијевић ( 7),  Непознати песник  (1) Непознати песник ( 18. век)  (1), Петар Петровић Његош  ( 1),  Захарија Орфелин (1), Миодраг Павловић (1), Сима Пандуровић ( 16), Владислав Петковић ДИС ( 11),  Бошко Петровић ( 3), Вељко Петровић ( 5), Растко Петровић ( 3), Васко Попа ( 2), Јован Стерија Поповић ( 7), Бранко Радичевић ( 5), Бранко В. Радичевић ( 1), Стеван Раичковић ( 2), Велимир Рајић (1), Јован Рајић (1), Милан Ракић ( 5), Ристо Ратковић ( 2), Сава Немањић (2), Љубомир Симовић ( 2), Душан Срезојевић (1), Светислав Стефановић (2), Гаврил Стефановић Венцловић (1), Милица Стојадиновић Српкиња (1), Јован Суботић (1), Гвидо Тартаља (3), Александар Тишма (1), Драгољуб Ј. Филиповић (1), Милош Црњански ( 1), Алекса Шантић ( 5), Флорика Штефан (1)

 

52. Љубиша Ђидић : БЕСКРАЈНИ ПЛАВИ КРУГ. Антологија модерног српског песништва (1945 – 1995), Апостроф, Београд, 1997.  334 стр.

Милош Црњански (4), Аница Савић Ребац (1), Момчило Настасијевић (3), Александар Вучо (2), Растко Петровић (2), Душан Матић (2), Десанка Максимовић (4), Милан Дединац (2), Марко Ристић (1),  Десимир Благојевић (2), Оскар Давичо (4), Бранислав Л. Лазаревић (2), Љубиша Јоцић (2),  Танасије Младеновић (2), Антоније Маринковић (2), Светислав Мандић (2), Васко Попа ( 9), Миодраг Павловић ( 6), Ристо Тошовић (1), Мира Алечковић (2), Бранко В. Радичевић (2), Драгослав Грбић (2) , Славко Вукосављевић (1), Стеван Раичковић (5), Слободан Марковић (2), Милена Јововић (1), Иван  В. Лалић (3), Момчило Ђерковић (2), Мирослав Антић (2), Бранко Миљковић ( 7), Божидар Тимотијевић (2), Томислав Мијовић (2), Јован Христић (2), Душко Трифуновић ( 2), Борислав Радовић (3), Љубомир Симовић (5), Радослав Војводић (2), Петар Пајић (3), Вук Крњевић (3), Добрица Ерић (3), Добривоје Јевтић (2), Вито Марковић (3), Ђоко Стојичић (3), Милован Данојлић (3), Иван  Гаљански  (2), Бранислав Петровић (3), Радослав Златановић (2), Милорад Ђурић (3), Љубиша Ђидић (3), Драган Колунџија (3), Божидар Шујица (3), Раша Перић (2), Алек Вукадиновић (4), Александар Петров (2), Матија Бећковић (5), Петар Цветковић ( 2), Слободан Ракитић (3), Мирољуб Тодоровић (1), Гојко Ђого ( 4), Зоран Милић (3), Милан Комненић (3), Божидар Милидраговић (3), Иван Растегорац (2), Милутин Петровић (4), Драган Драгојловић (3), Ранко Јововић (2), Милан Милишић (2) , Слободан Павићевић (2), Бошко Руђинчан (2), Срба Ђорђевић (2), Адам Пуслојић (4), Радомир Андрић (3), Предраг Богдановић Ци (3), Мома Димић (2), Перо Зубац (3), Рајко Петров Ного (4), Манојле Гавриловић  (2), Срба Игњатовић (2), Тања Крагујевић (2), Мирослав Максимовић (3), Мирко Магарашевић (2), Стеван Тонтић (2), Бошко Томашевић (2), Даринка Јеврић (2), Милан Ненадић (1), Драгомир Брајковић (3), Драган Мраовић ( 2), Јован Зивлак (2), Слободан Зубановић (3), Раша Ливада (2), Љубица Милетић (3), Душко Новаковић (3),  Душан Вукајловић (2), Новица Тадић (3), Драгиња Урошевић (2), Звонимир Костић (2), Братислав Милановић (3), Златко Красни (3), Слободан Костић (2), Ненад Грујичић (3), Драган Коларевић (2), Александар Лукић (1), Драган Јовановић Данилов (3)…

а) “ Антологија му (Ђидићу – моја напомена – М. Л. )  почиње с укупно петнаестак песама Милоша Црњанског, Анице Савић Ребац, Момчила Настасијевића, Александра Вуча, Растка Петровића и Марка Ристића које по настанку припадају  претходном, међуратном раздобљу. Ако се тиме хтело указати на претходништво – што нема још барем Драинца и Винавера? …“

б) “ Има још изненађења! Из опуса Борислава Радовића и Јована Христића Ђидић је уврстио неке песме које су они сами изоставили из својих избора!“

в)  “ Када се приказују антологије најинтересантније је устремити се на избор песника и песама у односу на оне неизабране. Није на располагању довољно простора за такву анализу али ће  се наш читалац и бољи зналац савременог српског песништва  сигурно запитати како то да у овако обимној антологији нису нашли места Богдан Чиплић, Скендер Куленовић, Григор Витез, Павле Поповић, па онда Александар Ристовић, Велимир Лукић, Гордана Тодоровић, Србољуб Митић, Срба Митровић, Милосав Тешић, Радмила Лазић, Ибрахим Хаџић, Војислав Деспотов, Предраг Чудић, Здравко Крстановић, Гордана Ћирјанић, Милош Комадина, Милован Марчетић, Владимир Копицл, Слободан Стојадиновић, Радомир Мићуновић, Радомир Рајковић, Јован Николић… Једна лепа, па и веома добра антологија могла би се сачинити од песама ових и многих других од Ђидића занемарених песника…. “ итд. ( Лука Штековић : БЕСКРАЈНИ КРУГ – ГРЕШАКА, в. у л.  НОВИНЕ БЕОГРАДСКОГ ЧИТАЛИШТА, 26 / мај 1998, стр. 33)  –   (Штековић је био благ у  критици. Пошто Ђидићева антологија покрива део периода који је обухватила АНТОЛОГИЈА ФЕНИКС, био сам у ситуацији да видим  не само њен бескрајни круг грешака, већ  да је сагледам из различитих углова. Ова антологија  имала је за циљ да чешког читаоца упозна са једним периодом српске поезије, и за то је било компетентнијих људи. Добро је што Ђидић афирмише туце песника који живе изван већих књижевних центара у Србији, али је недопустиво фалсификовање, да, рецимо, један Ђоко Стојичић (амбасадор у Чешкој, поета минорес)  има исти број песама као Милован Данојлић, Милан Комненић, итд. ………..)

Канал ФИЛТРА (014)

49. Гојко Тешић, АНТОЛОГИЈА ПЕСНИШТВА СРПСКЕ АВАНГАРДЕ 1902 – 1934 : откровења & преиначења, Нови Сад : Светови, 1993. – 623 стр. ; 20 цм. Тираж : 1000 пр.

Солидно урађена антологија. Садржи  ( Пролог, ИСКОНИ) :  Ђорђе Марковић Кодер  (11), Лаза Костић ( 2), Момчило Настасијевић  (11). Први део ( И СВЕ РАСКУЈМО ШТО ЈЕ ГОСПОД СКОВО ) (Претече / Протоавангарда) : Милан Ђурчин ( 7), Владислав Петковић Дис ( 5), Душан Срезојевић ( 1),  Светислав Стефановић (6), Аница Савић (1), Димитрије Митриновић (4),  Станислав Винавер ( 8), Милош Видаковић ( 2), Иво Андрић ( 5), Михаило Мирон (1), Драган Алексић ( 1).

Други део. АВАНГАРДА 1917 – 1934. ИЗМИ – експресионизам, суматраизам, космизам, интеркосмизам, зенитизам, дадизам, светокретизам, хипнизам, конструктивизам , интуивитизам… :   (Пут кроз хаос) : Милош Црњански ( 15),  Станислав Винавер  (25),  Тодор Манојловић ( 4), Ранко Младеновић (5), Сибе Миличић (5), Тин Ујевић (5), Јосип Косор ( 3), Душан Васиљев (7), Милан Дединац (2). (Васионски самовар ) : Растко Петровић (16), Бошко Токин ( (6), Раде Драинац ( 1), Драган Алексић (10),  Антун –  Туна Милинковић ( 2), М. С. Петров (2),  Мони де Були ( 11), Ристо Ратковић ( 10), Паве Старчевић ( 5). (НАШ ВАРВАРСКИ БОГ. Зенитистичка поезија) :  Бранко Ве Пољански ( 16), Љубомир Мицић ( 8), Андре Јутронић (1), Маријан Микац (5),  Стеван Живановић ( 2), Војислав Авакумовић (3), Миодраг Радовић (1), Драгутин Марић (1), Евгеније Дундек (1). (ОДА СИЛНОМЕ НИШТА) :  Јован Поповић ( 4),  Божидар Ковачевић ( 1), Душан Јерковић ( 2),  Александар илић 4), Жарко Васиљевић ( 6), Ненад Митров ( 2), Драгутин Костић ( 3). (МУТАН ЛОВ У БИСТРОЈ ВОДИ. Надреалистичка поезија) : Марко Ристић, Душан Матић, Слободан Кушић, Ђорље Јовановић, Ване Живадиновић Бор, Алекснадар Вучо (1),  А. Вучо – Душан Матић ( 2), Душан Матић (7), Александар Вучо ( 8), Оскар Давичо ( 13), Марко Ристић ( 15), Коча Поповић ( 8), Ђорђе Јовановић ( 3), Ђорђе Костић ( 6), Младен Димитријевић ( 1), Слободан Кушић ( 3), Љубиша Јоцић ( 3), Милена Павловић – Барилли (3). (ЕПИЛОГ) :  Милош Црњански (1). ( Поговор) : „Пале су идеје, форме и, хвала богу, канони!“ ( стр. 507 – 529).

ДОДАЦИ. Белешке уз текстове у избору (533 – 540), Белешке о песницима ( 541 – 578),  ИЗВОРИ & ГРАЂА ( песничке збирке, антологије, листови и часописи) ( 579 – 590), , Литература о песништву авангарде (591 – 619). –   Завршна напомена ( 619 – 622).

Једна од врло озбиљно, сериозно рађених антологија. Здушно је препоручујемо славистичким катедрама по свету, као и свима онима који желе да потанко упознају песништво  српске авангарде 1902 – 1934. година. Ову антологију треба поново прештампавати, и она има опојан укус  корективне антологије у односу на треће издање Несебичног музеја. Истичем то, као заточник књижевне истине. У много чему је информативна, солидно компонована. Тешић је од оних ретких приљежних и упорних и стрпљивих истраживача српске поезије 20. века, али и читалац  доброг укуса. –  Ова Тешићева књига заиста јесте антологија „откровења и преиначења“, стварана према „Елијаровом моделу : “ НАЈБОЉИ ИЗБОР ПЕСАМА ЈЕ ОНАЈ КОЈИ СЕ ПРАВИ ЗА САМОГ СЕБЕ!“ То је најјачи разлог за будућа оспоравања, али то истовремено значи да је антологичар сачинио избор по својој мери, и самим тим остварио давнашњу замисао. Ова антологија јесте историјски пресек српског авангардног песништва, али и својеврсна типологија поетско – поетичког радикализма, превредновање – откровења и преиначења. Дакле, један могући предложак за историју српске авангардне поезије. – Ово јесте књига која је потекла из душе, и под лирским знамењем Милоша Црњанског из првих СЕОБА :  „Бескрајни, плави круг. У њему, звезда“  (стр. 524).

За разлику од већине претходних српских антологичара 20. века, Тешић  спада у оне ретке истраживаче, који су много тога прегледали и дуго радили. Тешићева антологија је имала своју дугу историју и предисторију, као уосталом и мој Несебични музеј : Тешић ју је, што му служи на част испричао, учинио јавном, што је добро –  због фундаменталне основе и ширине српске културе 20. века, њеног лица и наличја.. У антологији има и хрватских песника; нама се то не чини спорним. Тешић је акрибичан истраживач, врстан библиограф, врло солидан познавалац стварних развојних проблема српске културе и поезије 20. века, одличан уредник ( некадашње Књ. речи), штета је, верујем, непроцењива, што не предаје на неком од српских универзитета као  професор , српску књижевност 20. века – српску књижевну теорију и поезију 20. века. Од свих професора који предају последњих  деценија и година на српским универзитета, као истраживач, и као уредник, колико знам, много је више учинио. Ово што кажем је закаснело и одоцнело признање Тешићу  као антологичару, само на први поглед : никад није касно. Прошло је осам година од појављивања његове антологије, постоји временска дистанца, да се изрекне суд : изричем га. Волео бих да се, уз треће издање Несебичног музеја, по нашим библиотекама, и по свим факултетским библиотекама где се изучава српска култура и поезија 20. века нађе и ова књига. Не тврдим да би обе могле бити  приручници, али сигурно могу бити од велике користи за боље упознавање српске културе и поезије века који је за нама…

50. Слободан Вуксановић , БИЦИКЛ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ . Савремено српско песништво у Румунији. Смедеревска паланка, Центар за културу, деус, 1994 ; 77 стр.

Владимир Чоков (2) , Славко Веснић (2) , Ђоко Жупунски (1) , Жива Поповић (1) , Јован Чолаковић (2) , Чедомир Милановић (3) , Влада Барзин (1) , Драга Мирјанић (1) , Иво Мунћан (1) , Славомир Гвозденовић (7) , Љубица Рајкић (2) , Горан Стефановић (1)

( Уз ову антологију су објављени и детаљни Библиографски подаци о савременом српском песништву у Румунији)

Канал ФИЛТРА (013)

47.  Стеван Тонтић,  МОДЕРНО СРПСКО ПЈЕСНИШТВО ( Велика књига модерне српске поезије – од Костића и Илића до данас) . Сарајево, Свјетлост, 1991 ; 1017 стр. ( Предговор : 7 – 50 стр. Песници су „уврштени слиједом година рођења. Најједноставији принцип поретка, иако се тиме нарушавају тачне књижевно – историјске слике јављања у поезији“.  Антологија није стигла до већине којој је била намењена, услед распада СФРЈ, тако да је завршила по магацинима.)

 

Лаза Костић (7), Војислав Илић (11) , Алекса Шантић (9) , Милета Јакшић (2) , Јован Дучић (16) , Светислав Стефановић (1) , Милан Ракић (5) , Војислав Ј. Илић Млађи (1), Стеван Луковић (1) , Велимир Рајић (4) , Даница Марковић (1) , Михаило Мирон (1),  Владислав Петковић ДИС  (7) ,  Милан Ћурчин (2), Тодор Манојловић (1) , Сима Пандуровић (3), Вељко Петровић (5) , Душан Срезојевић (2), Мирко Королија (1), Велимир Живојиновић  Массука (2) , Димитрије Митриновић (1), Јела Спиридоновић – Савић (1) , Станислав Винавер (8), Милош Видаковић (3) , Иво Андрић (6) , Жарко Васиљевић (1) , Ранко Младеновић (1) , Милутин Бојић (4) , Аница Савић – Ребац (1) , Милош Црњански (7) , Момчило Настасијевић (12) , Љубомир Мицић (1) , Александар Вучо (1) , Растко Петровић (8) , Душан Матић (5) , Бранко Ве Пољански (3) , Д. Максимовић (8) , Р. Драинац (6) , Д. Васиљев (4) , Драган Алексић (2) , Марко Ристић (2) , М. Дединац (5) , Божидар Ковачевић (1) , Р. Ратковић (3) , Мони де Були (2) , Д. Благојевић (4) , Р. Зоговић (8), Оскар Давичо (11), Љ. Јоцић (3) , В. Поповић (2) , Б. Ћопић ( 1) , Радомир Продановић (2) , Бошко Петровић (2) , Д. Костић (2), Славко Веснић (1) , Светислав Мандић (1) , Васко Попа (21) , Р. Тошовић (2) , П. Поповић (3) , Б. В. Радичевић (3) , М. Жалица (1) , Бранислав Зељковић (1) , Миодраг Павловић (11) , С. Раичковић (8) , С. Марковић (3) , Брато Павловић (2), Милорад Павић (1) , Ф. Штефан (2), И. В. Лалић (11) , Срба Митровић (2) , Дара Секулић (4) , М. Антић (1) , Србољуб Митић (2) , Б. Тимотијевић (4) , Владан Радовановић (1) , А. Ристовић (10) , Ј. Христић (5) , Душко Трифуновић (8), Б. Миљковић (9) , Раде Томић (2) , В. Настић (2) , В. Крњевић (2) , Б. Радовић (10) , Љ. Симовић (8) , Бранко Марчета (1) , Гојко Јањушевић (3) , В. Марковић (3) , Б. Шујица (3) , Добрица Ерић (2) , Мирјана Вукмировић (1) , В. Милошевић (1) , С. Шантић (1) , М. Данојлић (5) , Бранислав Петровић (8) , А. Секулић (3) , И. Гађански (1) , А. Петров (2) , Ненад Радановић (1) , Арсен Дедић (1) , А. Вукадиновић (3) , Д. Колунџија (5) , Мирјана Стефановић (3) , М. Бећковић (4) , П. Цветковић (2) , Б. Милидраговић (2) , Драгољуб Јекнић (3) , С. Ракитић (2) , М. Комненић (4) , Г. Ђого (5) , Мирољуб Тодоровић (2) , Ж. Рошуљ (1) , И. Растегорац (2) ,Р. Јововић (4) , К. Мићевић (2) , М. Петровић (8), М. Милишић (7), Миодраг Станисављевић (3) , Јудита Шалго (1) , Вујица Решин Туцић (5) , Бошко Ивков (1) , Р. Рисојевић (4) , А. Пуслојић (6) ,  Предраг Чудић (1) , И. Хаџић (2) , Т. Обрадовић (2) , Р. Андрић (1) , П. Зубац (1) , Р. П. Ного (5) , М. Вешовић (3) , Р. Караџић (1) , М. Магарашевић (2) , Мирослав Максимовић (6) , Велибор Вујовић (2) , Љ. Ђурђић (2) , Д. Брајковић (1) , Д. Јеврић (2) , С. Симоновић (2) , М. Ненадић (5) , Ј. Зивлак (5) , Милосав Тешић (1) , С. Зубановић (4) , Т. Дутина (2) , Бранко Чучак (5) , Р. Ливада (4), Д. Новаковић (6) , Н. Тадић (10) , В. Копицл (1) , Р. Лазић (2) , Б. Милановић (2) , В. Деспотов (5) , Љ. Стефановић (1) , З. Крстановић (5) , Звонимир Костић (3) , Бранко Кукић (1) , Р. Сладојевић (2) , Слободан Благојевић (4) , Горан Симић (1) , Р. Лукач (1) , Будимир Дубак (1) , Слободан Костић (1) , Ивана Миланкова (1) , Мирјана Божин (1) , Петар Милошевић (1) , Милован Марчетић (3) , Славомир Гвозденовић (1) , Миљурко Вукадиновић (1) , Васа Павковић (1) , Небојша Васовић (2) , Синан Гуџевић (1) , Владимир Сребров (1) , Ђорђо Сладоје (2) , Дејан Гутањ (1) , Милан Ђорђевић (1) , Радомир Уљаревић (1) , Ненад Грујичић (3) , Милош Комадина (3) , Иван Негришорац (1) , Никола Вујчић (1) , Желидраг Никчевић (1) , Гордана Ћирјанић (2), Нина Живанчевић (1) , Александар Лукић (1) , Јелена Ленголд (1) , Војислав Карановић (1)

(Тонтићева Антологија има солидан графички изглед. Најмлађа по много чему, док се не појави нека друга – корективна. Тонтићу је претходио низ антологичарских покушаја других аутора, пада у очи  да је , и у Тонтићевој антологији, као и у Павловићевој, Попа  заступљен највећим бројем песама. Слична „пропорција“ је задржана и у Комненићевој антологији, када је о Попи, или о неким другим ауторима,реч. Исто се може рећи и за број песама Момчила Настасијевића. Зачуђује помало да је Светислав Стефановић заступљен само са једном песмом, као, рецимо Јелена Ленголд, или Војислав Карановић. То је више него смешно! Ако је Настасијевић заступљен са 12 песама, зашто је Милосав Тешић заступљен само са једном? Није ли Тонтић, у журби, „пресликавао“  „пропорције“ и „хоризонте“ Пантићеве – Павковићеве антологије? Из  ШУМА ВАВИЛОНА  је, чак, прештампао исте песме неких песника – Александра Лукића , на пример. То није страшно, али није ни оригинално. Ако је заиста имала амбицију да представи  „златни век српске поезије“ , зашто у Тонтићевом избору нема и ових аутора : Јовица Аћин, Бранко Алексић, Николај Велимировић  („Молитве на језеру“) , Миро Главуртић, Мома Димић, Ђуро Дамјановић, Драгољуб С. Игњатовић, Срба Игњатовић, Саша Јеленковић, Бојан Јовановић, Владимир Јагличић, Радомир Константиновић, Данило Киш, Мирко Ковач, Милан Лалић, Томислав Мијовић, Вук Милатовић, Милан Младеновић, Јово Марић,  Бранко Маширевић, Станиша Нешић, Душан Радовић, Тиодор Росић, Чарлс Симић, Видосав Стевановић, Александар Тишма, Бошко Томашевић, Павле Угринов, Драгиња Урошевић, Леонид Шејка – да наведемо само нека од имена.  Или ови парадокси : Милован Данојлић је заступљен са 5 песама, као и Јован Зивлак, или Здравко Крстановић! Радмила Лазић и Братислав Милановић заступљени су са по 2 песме , као Чудић и Магарашевић. Миодраг Станисављевић је заступљен са 3 песме, а Душко Новаковић са шест!  – Нема савршених антологија, наравно; све постојеће могу се оспоравати, на овај или онај начин. Најпогубније је када су мерила примењена приликом њиховог састављања мрска Господу…)  ( Депресиван пример антологије, што припада класи – „имена из телефонског именика антологичара“.)

 

48. Слободан Вуксановић, ПРЕЋУТАНЕ ПЕСМЕ ( ТHE CONCEALED POEMS) . Горњи Милановац, Дечје новине, 1993.

Нико Мирошевић Сорго, Божидар Пурић, Лука М. Луковић, Драгослав П. Драгутиновић, Милан М. Петровић, Мара Томашевић, Косара Гавриловић, Љубица Грковић – Бојанић , Драгољуб П. Паунић, Драгољуб Р. Аћимовић, Вујадин Мијовић, Милош Аћин – Коста, Вуко Р. Ђуришић, Слободан Себар, Д. Рајковић, Растко Станишић, Бранко В. Обрадовић, Вукадин Кецан, Сава Јанковић, Матеја Матејић, Васа Михаиловић, Милан Н. Миленковић, Ђорђе Вид Томашевић, Михаило Влаховић, Владимир Миличић, Вељко Б. Бојић, Стојан Вујичић, Катарина Костић, Чарлс Симић, Ђорђе Николић, Милена Миличић, Славомир Гвозденовић

( Први пут, од 1945. године, појавила се антологија српских  песника који живе у дијаспори. Они су стварали још од времена када су комунисти у земљи преузели сву власт . Они као да нису ни постојали за читаоце у земљи. Појавила се, дакле, антологија прећутаних песама српских дисидената у Југославији као легитимна публикација и у њој су застуљена 32 песника, који представљају јединствену мешавину која долази из неколико генерација и земаља, различитих нивоа поетског достигнућа и стила. Трећина ових песника није међу живима. Најстарији је рођен 1885, а најмлаљи 1953. године. Најстарији живи песник Драгослав П. Драгутиновић рођен је 1902. године. Скоро две трећине ових песника изабрали су САД као свој нови завичај и дом. Песници су заступљени различитим бројем песама , од девет – Матеја Матејић – до једне – тринаест песника .)

Канал ФИЛТРА (012)

41. Павле Зорић, ТЕМЕЉИ. Нова српска поезија о Косову. Београд, СКЗ, 1989 ; 162 стр.

Д. Максимовић, Д. Матић, Т. Младеновић, Д. Костић, В. Попа, Б. В. Радичевић, М. Павловић, С. Раичковић, Ј. Христић, Д. Смиљанић, Љ. Симовић, Р. Златановић, В. Лукић, М. Данојлић, М. Ђурић, Александар Петров, М. Бећковић, М. Војводић, С. Ракитић, М. Комненић, Г. Ђого, Д. Драгојловић, Р. Јововић, А. Пуслојић, Р. Андрић, Р. П. Ного, М. Магарашевић, Д. Јеврић, Д. Брајковић, Љубица Милетић, Д. Новаковић, Зоран Костић, Р. Стојановић, Т. Росић, Слободан Костић, Ђ. Сладоје

42. Јован Симић, САВРЕМЕНИК ПРАДЕДОВА . Антологија најновије српске поезије о Косову. Београд, Нова књига, 1989 ; 174 стр.

Д. Максимовић, Д. Медаковић, С. Раичковић, Љ. Симовић, Р. Златановић, В. Лукић, В. Петровић, В. Милошевић, М. Данојлић, А. Петров, Д. Колунџија, Крстивоје Илић, М. Бећковић, М. Војводић, Б. Милидраговић, М. Комненић, Г. Ђого, С. Ракитић, Мирољуб Тодоровић, Оливера Катарина, Д. Драгојловић, Ранко Јововић, П. Чудић, А. Пуслојић, М. Витезовић, Р. Андрић, Миладин Тошић, Р. П. Ного, М. Ненадић, Д. Јеврић, М. Тешић, Д. Брајковић, Д. Новаковић, Зоран Костић, Љ. Милетић, Р. Стојановић, З. Крстановић, С. Костић, Ђ. Сладоје, Д. Лакићевић

43.  Тоде Чолак , ЛЕЛЕЧУ ЗВОНА ДЕЧАНСКА (Лирско говорење савремених југословенских песника о Косову) . Београд ИЗ  Вељко Влаховић , 1989 ; 411 стр.

Д. Матић, Д. Максимовић, Н. Дреновац, Бранко Л. Лазаревић, Момчило Тешић, Тодор Тошић, Т. Младеновић, Д. Костић, С. Јаневски, Б. Конески, В. Попа, Д. Медаковић, Влад. Черкез, М. Алечковић, Б. В. Радичевић, Драгиша Пењин, Миле Бискупљанин, Јелендраг Раде Вукобрат, Мирко Андрић Гуџулић, Бранко Ђуров Головић, С. Раичковић, М. Павловић, С. Марковић, Владета Вуковић, Марко Младеновић, Раде Николић, Глигорије Кнежевић, Милорад Павић, Марко Вешковић, Цвијетин Вучовић, Ф. Штефан, Бранимир Живојиновић, Станко Ракита, Милена Јововић, Радивоје Пешић, Драган Студен, Б. Тимотијевић, Милосав Мирковић, Радмил  Ђурђевић, А. Ристовић, Д. Смиљанић, Томислав Н. Цветковић, Љубисав Кнежевић, Александар Јованов Деспотовић, Бранко Миљковић, Момчило Параушић, Бора Младеновић, Велимир Богдановић, Љуба Поповић, Воја Красић, Милић од Мачве, Љ. Симовић, Петар Пајић, В. Крњевић, Димитрије Миленковић, Димитрије Николајевић, Вукман Оташевић, Драган Жигић, Милован Крунић, Мина Ковачевић, Босиљка Пушић, Божидар Шујица, В. Лукић, Д. Ерић, Ђ. Стојчић, В. Марковић, Томислав Ракочевић, Р. Златановић, Стеван Наумовић, Томислав Шиповац, Драгиша Радосављевић, Станко Милић, Мило Бошковић, М. Данојлић, В. Милошевић, А. Секулић, Р. Војводић, М. Ђурић, Огњен Лакићевић, Љубиша Ђидић, Благоје Нишовић, Ленка Јакшић, А. Петров, Мирослав Ђуровић, Добрила Николић, Крстивоје Илић, Гојко Дапчевић, Тадија Поповић, Владимир Павић, Дане Стојиљковић, М. Бећковић, Б. Милидраговић, М. Војводић, П. Цветковић, Богдан Мрвош, Душан Балан, С. Ракитић , Б. Богетић, М. Комненић, Г. Ђого, З. Милић, И. Растегорац, Милинко Тороман, Мирољуб Тодоровић, Љубиша Рајковић Кожељац, Златан Лазаревић, Брана Прелевић, Јелена Боснић, Р. Јововић, Драган Кекић, Јован Ивановић, Драгутин Драго Рајковић, Д. Брајковић, Стојан Бербер, Слободан Павићевић, Борислав Хорват, Сретен Вујковић, А. Пуслојић, Мирослав Милојковић, Р. Андрић, М. Витезовић, Никола Цинцар Попоски, Слободан Калезић,  Р. П. Ного, П. Зубац, Манојле Гавриловић, Ђуро Дамјановић, Ратко Делетић , Вук Милатовић, Слободан Ж. Бошковић, Татјана Осречки, Љубомир Ћорилић, Милан Мрдаљ Мрља, Д. Јеврић, Милан Лалић, Мошо Одаловић, Драгољуб Ђокић, Зоран Ђулић Бања, Љ. Милетић, Зоран Костић, Стојан Каличанин, Душан Говедарица, Мирослав Алексић, Вукајло Ђокић, Новица Тадић, Драгиња Урошевић, Малиша Станојевић, Ратко Марковић, Здравко Крстановић, Звонимир Костић, Радосав Стојановић, Злата Коцић, Ратко Драгићевић, Сава Крнета, Предраг Пешић, Слободан Костић, Јово Миладић, Тања Петровић – Планчак, Милијан Деспотовић, Иван Комарица, Спасоје Бајовић, Благоје Баковић, Бајо Xаковић

44. Часлав Ђорђевић , ПЕСМЕ ВЕЛИКИХ БОЕМА . Пожега, Књиж. друштво  Развигор, 1990 ; 167 стр.

А. Г. Матош, Муза Ћазим Ћатић, В. П. – ДИС, Јанко Полић Камов, В. Черина, Аугустин Тин Ујевић, Х. Хумо, А. Б. Шимић, Р. Драинац, Г. Крклец, Р. Ратковић, Александар Лесо Ивановић, Миодраг Жалица, С. Марковић, Мирослав Антић, Бранислав Петровић, В. Милошевић, А. Секулић, Јосип Север, Р. Јововић, Абдулах Сидран, Р. П. Ного, Милисав Крсмановић, Амбро Марошевић

45. Раша Перић , ИЗГОН СРБАЉА (Косово у песништву ХХ века). Нови Сад, Дневник, 1990 ; 177 стр. (панорама)

Д. Максимовић, Т. Младеновић, Д. Костић, Д. Медаковић, В. Попа, М. Алечковић, Б. В. Радичевић, М. Павловић, С. Раичковић, М. Мирковић, Б. Тимотијевић, Д. Смиљанић, Б. Црнчевић, Д. Николајевић, П. Пајић, Љ. Симовић, Д. Ерић, Р. Златановић, В. Лукић, В. Марковић, М. Данојлић, Љ. Ђидић, М. Ђурић, В. Милошевић, Б. Петровић, П. Сарић, А. Секулић, Р. Перић, А. Петров, М. Бећковић, М. Војводић, Б. Милидраговић, Г. Ђого, Оливера Катарина, М. Комненић, З. Милић, С. Ракитић, Д. Драгојловић, Р. Јововић, А. Пуслојић, П. Богдановић Ци, М. Витезовић, Р. П. Ного, Владимир Стеванов, М. Магарашевић, С. Макрагић, С. Симоновић, Д. Брајковић, Р. Делетић, Д. Јеврић, Давид Кецман, М. Ненадић, М. Одаловић, Милосав Тешић, Зоран Костић, Звонимир Костић Палански, Љ. Милетић, З. Крстановић, Р. Стојановић, С. Костић, Драган Лакићевић, Ђорђо Сладоје, Александар Лукић

46. Селимир Радуловић, АНТОЛОГИЈА. Савремено песништво у Војводини 1945 – 1990. Нови Сад, Књижевна заједница НС, 1990 ; 231 стр.

Михаил Бабинка, Ласло Гал, Михај Аврамеску, Бошко Петровић, Пањо Бохуш, Раду Флора, Павле Поповић, Александар Тишма, Јан Лабат, Јожеф Пап, Карољ Ач, Ферен Фехер, Флорика Штефан, Борислав Б. Милић, М. Антић, Раде Томић, Гојко Јањушевић, Ђула Папхархаји, Иштван Конц, Мирослав Стрибер, Петко Војнић Пурчар, Славко Алмажан, Иштван Домонкош, Калман Фехер, Јасна Малвингер, Ото Толнаи, Вујица Решин Туцић, Бошко Ивков, Каталин Ладик, Вићазослав Хроњец, П. Зубац, Пал Бендер,  Славко Матковић, Душан Вукајловић, Радивој Шајтинац, Војислав Деспотов, Јоан Флора, Јулијан Тамаш, Мирослав Дудок, Петру Крду, Миленко Фржовић, Ненад Грујичић, Јанош  Сивери , Душан Радак, Иван Негришорац, Владимир Гарјански, Зоран Ђерић, Војислав Карановић, Саша Радоњић, Ласло Блашковић, Ото Хорват

Канал ФИЛТРА (011)

38. Момир Војводић , ОД ИЗВОРА ДО ИЗВОРА ЧАРНИХ ГОРА . Избор поратне поезије Црне Горе. Смедерево, Смедеревска песничка јесен , 1989 ; 208 стр.

 

Његош, Бећковић, Т. Ђукић, Р. Ратковић, Ђ. Радовић, Р. Зоговић, Ј. Ђоновић, С. Митровић, Александар – Лесо Ивановић, Д. Костић, В. Милутиновић, П. Поповић, Р. Вешовић, М. Радусиновић, М. Вранеш, С. Пилетић, Ж. Ђуровић, Д. Вујановић, И. Цековић, М. Остојић, П. Ђурановић, Љ. Милићевић, В. Вулановић, Р. Барјактаревић, В. Станишић, Мићун Шиљак, Вељко Бајић, С. Перовић, Лазар Р. Радовановић, Ј. Брковић, Б. Бањевић, Љ. Кнежевић, М. Краљ, Б. Пушоњић, М. Параушић, Б. Шћепановић, М. Павловић, В. Николић, Павле Ђаповић, В. Оташевић, Витомир Србљановић, Д. Смиљанић, Г. Јањушевић, Н. Жугић, К. Радовић, С. Балтић, Босанка Пушић, Ж. Малишић, Р. Сјеклоћа, М. Јокић, Љ. Цвијетић, Ј. Дујовић, В. Милошевић, М. Бошковић, А. Вукадиновић, М. Ђуровић, Драгиша Маџгаљ, Тадија Поповић, Х. Башић, Г. Дапчевић, Момир  Војводић, В. Ђуретић, Д. Јекнић, Б. Богетић, Р. Јововић, М. Вујисић, Б. Прелевић, Р. Вујошевић, В. Томић, Ј. Вујисић, С. Јовалекић, Миленко Пејовић, С. Калезић, И. Хаџић, Слободан Вукановић, М. Ломпар, Рајко Xаковић, Радован Караџић, М. Вешовић, Спасоје Благојевић, Ф. Кајевић, Божидар Живковић, Слободан Вучинић, Добрило Павић, Д. Брајковић, Радојица Бошковић, Д. Јеврић, М. Трипковић, Ратко Делетић, И. Лакушић, Д. Новаковић, Момир Марковић, Д. Говедарица, Јованка Вукановић, Ј. Брајковић, Божидар Филиповић, Вера Приможић, И. Марковић, Драгољуб Вујић, Јасна Ч. Вуковић, Драган Радуловић, Мил. Јовић, И. Комарица, Чедомила Вујошевић, Будимир Дубак, Чедомир Вукићевић, М. Мартиновић, Миленко Пајовић, Павић Вујисић, Милутин Мићовић, Шефкет Крцић, Маријан Миљић, Р. Уљаревић, Бећир Вуковић, М. Раичевић, Ж. Никчевић, Д. Јокановић, Н. Ђурић, Милорад Поповић, Б. Баковић, С. Вујовић, Гојко Челебић, Радуле Дамјановић, Славко Живковић, Ранко Мићановић

 

39. Миљурко Вукадиновић,  ЗВУЦИ И КОМЕШАЊА – новије песништво у Србији. Београд, ИИЦ, 1989 ; 228 стр.

Мирослав Максимовић (5) , Симон Симоновић (4) , Љиљана Ђурђић (3) , Мирко Магарашевић (3) , Станоје Макрагић (2) , Срба Игњатовић (3) , Слободан Зубановић (4) , Јован Зивлак (4) , Пал Бендер (4) , Д. Брајковић (1) , Д. Јеврић (2) , Милан Ненадић (3) , Милосав Тешић (1), Душко Новаковић (4) , Славко Матковић, Бранислав Вељковић, Слободан Стојадиновић (2), Душан Вукајловић (3) , Раша Ливада (5), Новица Тадић (6) , Неџат Халими (3), Владимир Копицл (2) , Радмила Лазић (4), Мирослав Мандић (1) , Јулијан Тамаш (3), Братислав Милановић (2) , Звонимир Костић (4) , Војислав Деспотов (4) , Јоан Флора (5) , Бела Чорба (3) , Сабри Хамити (3) , Златко Красни (2), Михал Рамач (1) , Слободан Благојевић ( Анхел Антонић ) (4) , Агим Рифат Јешерен (2) , Благоје Савић (2) ,  Слободан Костић (4) , Зејнел Бексач (1) , Рајко Лукач (1) , Србољуб Илић (1) , Мирјана Божин (3) , Ивана Миланкова (3) , Агим Маља (2) , Мирослав Дудок (2) , Петру Крду (3) , Милован Марчетић (4) , Славко Павићевић (2) , Небојша Васовић (4) , Васа Павковић (2) , Стефан Манасиев (1) , Милан Ђорђевић (1) , Јанош Сивери (4) , Синан Гуџевић (3) , Ненад Грујичић (3) , Драган Лакићевић (3) , Милош Комадина (3) , Јован Николић (3) , Рефик Личина (2) , Симон Грабовац (2) , Мирослав Цера Михаиловић (2) , Душан Радак (1) , Никола Вујчић (3) , Иван Негришорац (3) , Станиша Нешић (1) , Власта Младеновић (2) , Гордана Ћирјанић (3) , Нина Живанчевић (2) , Александар Лукић (3) , Абдулах Конушевци (3) , Снежана Минић (3) , Јовица Тишма (2) , Живко Николић (3) , Иван Цветановић (2) , Горан Станковић (2) , Наталија Дудаш (3) , Јелена Ленголд (3) , Татијана Дракулић (2) , Немања Митровић (2) , Зоран Ђерић (3) , Драган Грбић (2) , Војислав Карановић (2) , Зоран Ђурић (2) , Александар  Царић (3) , Саша Радоњић (3) , Ласло Блашковић (1) , Горан Костровић (3)

 

40. Драган Драгојловић , ОД СРЦА ДО ЗАВИЧАЈА . Поезија песника исељеника из удружења  Десанка Максимовић  , Канада. Београд , Матица исељеника Србије , Крушевац, Багдала, 1989 ; 160 стр.

Чарлс Симић, Љиљана Атовић, Розалија Дивјаковић, Јосип Габре, Десанка Јанковић, Милан Јанковић, Здравко Јеленчић, Ракила Каћански, Јосипа Клоштранец, Илона Коледин , Катарина Костић, Ђуро Маљковић Петковић, Ивон Марјановић, Никола Мишћевић, Љиљана Нећаков, Даниел Пиксиадес ,  Лепосава Рајковић, Јосип Спанић Спаниос, Мика Станковић, Јелена Шаула, Мара Томашевић Карабаш, Ђрље Вид Томашевић, Зоран Враголов, Слободан Вујовић, Златко Звекић