Канал ФИЛТРА (010)

33. Михајло Пантић, Васа Павковић, ШУМ ВАВИЛОНА ( критичко – поетска хрестоматија млаље српске поезије) . Нови сад, Књижевна заједница новог сада, 1988 ; 529 стр.

Новица Тадић ( 10) , Слободан Зубановић (8) , Душко Новаковић (8) , Војислав Деспотов (9) , Владимир Копицл (4) , Милован Марчетић (6) , Небојша Васовић (6) , Иван Негришорац (6) , Јован Зивлак (5) , Душан Вукајловић (3) , Радмила Лазић (3) , Љиљана Ђурђић (2) , Братислав Милановић (3) , Милосав Тешић (3) , Милорад Грујић (3) , Слободан Стојадиновић (2) , Звонимир Костић (2) , Рајко Лукач (2) , Миљурко Вукадиновић (3) , Ненад  Грујичић (3) , Милош Комадина (4) , Мирјана Божин (2) , Ивана Миланкова (2) , Синан Гуџевић (2) , Милан Ђорђевић (2) , Никола Вујчић (3) , Гордана Ћирјанић (2) , Станиша Нешић (1) , Снежана Минић (2) , Живко Николић (2) , Желидраг Никчевић (2) , Александар Лукић (1)

_______________________________

34. Маринко Арсић Ивков, АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ УДВОРИЧКЕ ПОЕЗИЈЕ (од Доситеја до наших дана) . Београд, Панпублик, 1988 ; 83 стр.

Д. Обрадовић, Лукијан Мушицки, Ј. С. Поповић, С. М. Сарајлија, Јован Хаџић (Милош Светић), Милица Стојадиновић Српкиња, Ђура Јакшић, Лаза Костић, Војислав Илић, Ј. Ј. Змај, Драгутин Ј. Илић, Алекса Шантић, Војислав Илић Млађи, Мира Алечковић, Никола Дреновац, Драгослав Грбић, Душко Радовић, Бранко Миљковић, Оскар Давичо, Перо Зубац, Манојле Гавриловић, Александар Секулић, Адам Пуслојић, Радослав Златановић

___________________________

35. Васа Михаиловић , У ТУЂЕМ ПРИСТАНИШТУ (антологија заграничне српске поезије). Чикаго, издање аутора, 1988.

Драгослав Драгутиновић (11) , Милан М. Петровић (8) , Мара Томашевић Тарабаш (6) , Љубица Грковић Бојанић (6) , Драгољуб Д. Пауновић (8) , Драгољуб Љ. Аћимовић (8) , Вујадин Мијовић (7) , Слободан Себар (6) , Д . Рајковић (11) , Ристо Станишић (12) , Бранко В. Обрадовић (8) , Вукадин Кецан (12) , Сава Јанковић (13) , Матеја Матејић (12) , Косара Гавриловић (6) , Васа Михаиловић (11) , Ђорђе Вид Томашевић (12) , Милан Миленковић (9) , Владимир Миличић (10) , Вељко П. Бојић (11)  , Милена Миличић (10) , Ђорђе Николић (7)

_____________________________

36. Стеван Тонтић , РУЖА ВЕТРОВА  / Из  завременог пјесништва Босне и Херцеговине. Смедерево, Смедеревска песничка јесен, 1988 ; 164 стр.

Н. Шоп, С. Куленовић, Б. Ћопић, М. Диздар, С. Мандић, И. Сарајлић, Х. Тахмишчић, Д. Трифуновић, Д. Секулић, А. Вулетић, В. Крњевић, В. Настић, В. Павловић, В. Милошевић, М. Мартић, М. Абдалић, И. Ладин, Бисера Аликадић, Д. Јекнић, К. Мићевић, Г. Ђого, И. Кордић, Кемал Махмутефендић, Е. Екимовић, Мубера Пашић, Р. Рисојевић, Р. П. Ного, А. Сидран, М. Вешовић, С. Башић, Радован Караџић, Т. Обрадовић, Т. Дутина, X. Алић, М. Ненадић, Б. Чучак, В. Вујовић, М. Пешорда, В. Сребров, X. Латић, С. Благојевић, М. Стојић, Г. Симић, Ђ. Сладоје, Ферида Дураковић, Адмирал Махић, Дејан Гудељ, Ранко Чолаковић, М. Марчетић, Зилхад Кључанин, Семездин Мехмедовић, Милорад Пејић

________________________________________

37. Милорад Блечић, АНТОЛОГИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ПЕСНИШТВА О БИЉКАМА . Беогад, КЗ  Звездара , 1989 ; 240 стр.

Захарије Орфелин, Јован Пачић, Ј. С. Поповић, Никанор Грујић, В. Живковић, Ђ. Јакшић, М. П. Шапчанин, В. Илић, А. Шантић, Ј. Дучић, М. Ракић, С. Пандуровић, В. Петровић, В. Живојиновић Массука , С. Винавер, М. Настасијевић, Д. Максимовић, Р. Петровић, М. Дединац, Р. Зоговић, С. Куленовић, Г. Витез, М. Тешић, Т. Младеновић, Д. Костић, В. Попа, М. Алечковић, Р. Благојевић, Б. В. Радичевић, С. Раичковић, Ф. Штефан, М. Јововић, И. В. Лалић, А. Вулетић, Г. Тодоровић, Б. Миљковић, Милика Павловић, Љ. Симовић, Милован Алексић, Д. Ерић, Коста Радовић, Ђ. Стојичић, Р. Војводић, М. Данојлић, А. Секулић, А. Вукадиновић, Д. Колунџија, Божидар Младеновић, Бранислав Бојић, Мирјана Стефановић, Радомир Мићуновић, М. Тодоровић, И. Реброња, Вида Томић, Виктор Б. Шећеровски, Р. Василевски, Милосав Славко Пешић, Р. Рисојевић, Р. Андрић, Горан Бабић, М. Вешовић, Р. П. Ного, Срба Игњатовић, Д. Брајковић, М. Тешић, С. Стојадиновић, Д. Урошевић, Б. Милановић

Канал ФИЛТРА (009)

29. Миливоје Марковић,  СВЕТИЉКЕ НА ПУТУ /  Антологија послератне српске поезије (1950 – 1985) . Прокупље, Књиж. друштво  Раде Драинац , 1986.

Васко Попа, Р. Тошовић, Пав. Поповић, Б. В. Радичевић, С. Вукосављевић, С. Раичковић, С. Марковић, М. Павловић, Раде М. Николић, Ф. Штефан, Х. Тахмишчић, И. В. Лалић, М. Антић, Србољуб Митић, Б. Тимотијевић, А. Ристовић, Ј. Христић, Гордана Тодоровић, Б. Миљковић, Воја Красић, В. Крњевић, Б. Радовић, Димитрије Миленковић, Љ. Симовић, Р. Војводић, Б. Шујица, В. Лукић, Ђоко Стојичић, Д. Јевтић, В. Марковић, Радослав Златановић, Бранислав Петровић, Љубиша Ђидић, М. Данојлић, А. Секулић, Лазар Вучковић, А. Вукадиновић, Д. Колунџија, Б. Милидраговић, М. Бећковић, Милан Комненић, С. Ракитић, З. Милић, Милутин Петровић, Милан Милишић, Драган Драгојловић, А. Пуслојић, Р. Андрић, Р. П. Ного, П. Зубац, Мирослав Максимовић, Т. Крагујевић, М. Магарашевић, Симон Симоновић, Ј. Зивлак, Даринка Јеврић, Марија Шимоковић, С. Тонтић, Д. Брајковић, Р. Ливада, Д. Новаковић, Н. Тадић, Б. Милановић, С. Благојевић (Анхел Антонић) , Миљурко Вукадиновић, Драган Лакићевић, Милош Комадина

________________________________________

30.  Миодраг Перишић, УКУС ОСАМДЕСЕТИХ / панорама новије српске поезије . Београд, Књижевне новине, 1986 ; 304 стр.

В. Попа, М. Павловић, С. Раичковић, И. В. Лалић, Б. Миљковић, Б. Радовић, Љ. Симовић, В. Марковић, Б. Шујица, Б. Петровић, М. Бећковић, П. Цветковић, М. Комненић, , Г. Ђого, С. Ракитић, М. Милишић, Мил. Петровић, М. Станисављевић, А. Пуслојић, П. Чудић, Р. П. Ного, М. Максимовић, Д. Брајковић, С. Зубановић, М. Ненадић, С. Тонтић, Р. Ливада, Д. Новаковић, Р. Лазић, Н. Тадић, З. Костић, Б. Милановић, С. Гуџевић, М. Ђорђевић, М. Марчетић, М. Комадина

______________________________________

31. Момчило Јокић, ПЕТ ВЈЕКОВА ПЈЕСНИШТВА ЦРНЕ ГОРЕ. Од Ивана Црнојевића до Гојка Челебића. Београд, Ново дело, 1987.

Иван Црнојевић, Ђурље Црнојевић, Поп Радослав, Димитрије испод Молинска, Вицко Болица Кокољић,Андрија Змајевић, Василије Петровић Његош, Петар I Петровић Његош, Петар II  Петровић Његош, Стеван Перовић Цуца, Никола  I  Петровић , Радосав Љумовић, Ристо Ратковић, Мирко Бањевић, Вукајло Кукољ, Радован Зоговић, Стефан Митровић, Јанко Ђоновић, Ђорље Лопичић, Михаило Вуковић, Мијат Машковић, Александар Ивановић – Лесо, Вељко Влаховић, Душан Костић, Вукалица Милутиновић, Крсто Кривокапић, Радоња Вешовић, Светозар Пилетић, Жарко Ђуровић, Милинко Јоксимовић, Иван Цековић, Милијана Коматина, Петар Ђурановић, Љубисав Милићевић, Војислав Вулановић, Момчило Ђерковић, Васо Станишић, Сретен Перовић, Миро Главуртић, Јеврем Брковић, Мило Краљ, Бранко Бањевић, Блажо Шћепановић, Павле Ђоновић, Вито Николић, Милика Павловић, Драгутин Вујановић, Бошко Пушоњић, Божидар Кнежевић, Вукман Оташевић, Коста Радовић, Гојко Јањушевић, Рајко Сјеклоћа, Нешо Жугић, Љубомир Цвијетић, Жарко Малишић, Велимир Милошевић, Момчило Јокић, Мило Бошковић, Светозар Балтић, Александар Секулић, Алек Вукадиновић, Мирослав Ђуровић, Хусеин Башић, Гојко Дапчевић, Матија Бећковић, Момир Војводић, Бошко Богетић, Драгољуб Јекнић, Ратко Вујошевић, Ранко Јововић, Јанко Вујисић, Слободан Јовалекић, Слободан Вуковић, Марко Вешовић,Младен Ломпар, Фехим Кајевић, Ратко Делетић, Даринка Јеврић, Миодраг Трипковић, Драгомир Брајковић, Дејан Тадић, Илија Лакушић, Момир Марковић, Душан Говедарица, Душко Новаковић, Драган Радуловић, Божидар Филиповић, Драган Лакићевић, Радомир Уљаревић, Бећир Вуковић, Лидија Раденовић, Данило Јокановић, Сретен Вујовић, Милорад Поповић, Гојко Челебић

________________________________

32. Звонимир Костић Палански : ГОВОР ПРАХА. Антологија духовне поезије југословенских песника XX века. Издавач : аутор антологије. Ниш, 1987. године; 204 стр.  Рецензент : Еуген Вербер. Тираж : 3000 пр.!

Увршћени : Весна  Парун, Слободан Марковић, Владимир Назор, Иван В. Лалић( 11), Звонимир Костић Палански( 2), Предраг Богдановић Ци, Светозар Бркић(3), Милорад Ђурић, Милутин Бојић (2), Десимир Благојевић, Десанка Максимовић (10), Миодраг Павловић( 1), Велимир Лукић(2), Љубомир Симовић, Јован Дучић( 7), Нестор Жучни, Радомир Продановић, Никола Шоп (3), Момчило Настасијевић ( 4) , Иво Андрић(  17), Добрица Ерић, Владимир В. Предић, Рајко Петров Ного, Мирко Магарашевић, Љубица Милетић, Саша Хаџи  Танчић( 4), Алекса Шантић (4), Милан Ракић, Сима Пандуровић(2) , Даница Марковић, Растко Петровић, Зоран Вучић, Мирјана Божин… (изостављени несрпски песници)

Ова подстицајна антологија (коју сам добио  након што је одштампано друго издање Н. М. – и прегледао почетком 2001.), компонована је из неколико делова : Уместо предговора (3 – 4), БОЖЕ (7 – 50)м ТИ СИ МОЈ БОГ (53 – 80), ЖЕДНА ЈЕ ТЕБЕ ДУША МОЈА

( 83 – 143), ЗА ТОБОМ ЧЕЗНЕ ТИЈЕЛО МОЈЕ  (147 – 185),  Извори

( 189 – 200). – Нема белешки о ауторима.

Канал ФИЛТРА (008)

26. Вук Крњевић, МЕЂУ ЈАВОМ И МЕД СНОМ (Антологија српске поезије ХХ века) . Београд, Књижевне новине, 1985 ; 404 стр.

Л. Костић, А. Шантић, Ј. Дучић, М. Ракић, В. П. Дис, С. Пандуровић, В. Петровић, Д. Срезојевић, С. Винавер, И. Андрић, М. Бојић, М. Црњански, М. Настасијевић, А. Вучо, Р. Петровић, Д. Матић, Д. Максимовић, Р. Драинац, М. Ристић, , М. Дединац, Д. Благојевић, О. Давичо, С. Куленовић, В. Попа, Б. В. Радичевић, С. Раичковић, М. Павловић, И. В. Лалић, Б. Тимотијевић, Ј. Христић, Б. Миљковић, Б. Радовић, В. Марковић, Љ. Симовић, Б. Петровић, М. Данојлић, Мирјана Стефановић, М. Бећковић, Милутин Петровић, Адам Пуслојић, Рајко Петров Ного, Мирослав Максимовић, Раша Ливада, Душко Новаковић, Новица Тадић

__________________________________

27.  Ђоко Стојичић, ЉУДИ БЕЗ ОРУЖЈА / Антологија југословенске антиратне поезије (1945 – 1985) . Београд, Нова књига, 1985 ; 181 стр.

Блажо Шћепановић, Д. Костић, С. Вукосављевић, Љ. Симовић, И. Сарајлић, Б. Ћопић, Б. Петровић, Р. Вешовић, Б. В. Радичевић, П. Ј. Васић, Г. Тодоровић, Р. Војводић, К. Радовић, Љ. Ршумовић, Милутин Ж. Павлов, С. Ракитић, Б. Миљковић, Томислав Цветковић,  И. В. Лалић, Д. Колунџија, О. Давичо, Р. П. Ного, Вукашин Оташевић, Љубиша Ђидић, Драган Драгојловић, Синан Гуџевић, Р. Тошовић, Г. Витез, Б. Тимотијевић, М. Алечковић, Анљелко Вулетић, В. Крњевић, В. Милошевић, Владета Вуковић, Стеван Тонтић, Драгослав Грбић, Сретен Перовић,Слободан Марковић, Ф. Штефан, Д. Максимовић, Огњен Лакићевић, Б. Радовић, Милован Витезовић, Даринка Јеврић, Димитрије Николајевић, П. Зубац, М. Антић, Ј. Зивлак, Џемалудин Алић, М. Павловић, Петар Пајић, В. Попа, Владимир Кршљанин, Миљурко Вукадиновић, Јеврем Брковић, Д. Брајковић, В. Марковић, Иван Цековић, Душко Трифуновић,  Ђорђе Радишић, А. Пуслојић, Добривоје Јевтић, Златко Красни, Татјана Дракулић, Зоран Пешић Сигма, Р. Андрић, Б. Шујица, Р. Ливада, Д. Секулић, Слободан Павићевић, Горан Костровић, С. Раичковић

_________________________

28. Гојко Тешић, АНТОЛОГИЈА АЛБАТРОС, Београд : „Филип Вишњић“ (Библиотека  Нови Албатрос, књ. 6), 1985 . –  286 стр. – Штампано у 3000 примерака! (Рецензенти Ђорђије Вуковић, Мирослав Јосић Вишњић). (Реконструкција замишљене а неостварене антологије Светислава Стефановића, Тодора Манојловића и Винавера).

Заступљени аутори. – АНТОЛОГИЈА „АЛБАТРОС“:  Лаза Костић ( 1), Станислав Винавер (18),  Светислав Стефановић (2), Сибе Миличић (3), Милош Црњански (19), Ранко Младеновић (4),  Иво Андрић (6), Александар Илић ( 2), Тодор Манојловић (5),  Растко  Петровић (15),  Раде Драинац (5),  Душан Васиљев ( 3), Бошко Токин (3), Милан Дединац (7), Момчило Настасијевић (5).

ДОДАТАК „АЛБАТРОСУ“.  Ненад Митров (2), Божидар Ковачевић ( 2),  Јован Поповић ( 1), Драган Алексић ( 4), Љубомир Мицић ( 2), Бранко Ве Пољански (3), Мони де Були ( 8),  Ристо Ратковић ( 7), Паве Старчевић ( 1),  Душан Матић (2), Александар Вучо (1),  Марко Ристић ( 3).

ЕПИЛОГ :  Милош Црњански (1).

Антологија садржи даље : „Песме у Антологији Албатрос / подаци о изворима“ ( стр. 249 – 258).

Дати су Извори : а) за књиге стихова (стр. 259 – 261);  б) антологије (стр. 261 – 262) ; в ) часописи и листови (1908 – 1930) (стр. 262 – 263). Дати су веома исцрпни Био – библиографски подаци о ауторима ( стр. 264 – 278). Дата је „основна литература о српском модернизму“ : а) Посебна грађа, б ) рукописна грађа, ц ) прилози у часописима, листовима, зборницима и књигама ( стр. 279 – 284).

Добрих, солидно ураљених у сваком погледу  антологија поезије у српској књижевности ХХ века једва да има неколико : Тешићева свакако спада у тих неколико. бавећи се годинама међуратном српском књижевношћу, посебно стваралаштвом Станислава Винавера, Тешић је , једну занимљиву идеју  о реконструкцији једне најављене и никада сачињене антологије модерног српског песништва, успео да оствари. С обзиром  да знамо да ће треће и коначно српско издање наше антологије НЕСЕБИЧНИ МУЗЕЈ стићи на већину славистичких катедри по свету, Тешићеву антологију  здушно препоручујемо проучаваоцима наше модерне поезије, јер није обојена парохијално, јер је откривалачка и праведна колико је то могуће, баш зато што се Тешић, одлучивши се за књижевноисторијску реконструкцију песништва српског модернизма, имао пре свега, у виду поетичка начела несуђених антологичара : Светислава Стефановића, Тодора Манојловића и Станислава Винавера. Антологија Тешићева је једна од бољих, и  стога што Тешић није слепо следио, како сам каже : што је ПЕСНИЧКОЈ ГРАЂИ ПРИСТУПИО САМ СТВАРАЛАЧКИ, ТАКО ДА СУ  У ПОЈЕДИНИМ СЛУЧАЈЕВИМА ТА „ИЗВЕДЕНА“ НАЧЕЛА ИЗНЕВЕРАВАНА.

Тешићеву  Антологију читао сам информативно чим се појавила. Из сасвим разумљивих разлога, података о њој нема у првом и другом издању моје антологије „НЕСЕБИЧАН МУЗЕЈ“, јер су прво и друго издање  обухватале период српског песништва 1938 – 2000. Сада, када сам се „спустио“ до 2000. године, податак  о овој антологији се доноси овде. Практично, то је била једна од последњих антологија коју сам пажљиво ишчитавао током јуна 2001. године. Већ сам био начинио свој избор. Настојао сам да не преузимам већ изабране песме од других антологичара. Међутим, хвала Богу, да сам Тешићеву  антологију прочитао пажљиво пред сам излазак трећег издања „НЕСЕБИЧНОГ МУЗЕЈА“; то читање  је било драгоцено у једном корективном смислу и у том смислу, вреди одати и јавно, макар и окаснело, признање  Тешићу као антологичару. Када се представљају песници српског модернизма свету, добро би било, подвлачим, да се има у виду  Тешићева антологија…