Ознаке

                     ДРВО

 

Имам једно дрво,

дивље дрво пред кућом.

Ујутро калемим бело.

У подне калемим црно.

Увече калемим жуто.

Бело кад роди нема.

И црно кад роди нема.

Жуто кад роди нема.

Имам ја једно дрво,

дивље дрво пред кућом.

На бело калемим рујо.

На црно калемим плаво.

На жуто калемим сиво.

Рујо кад роди  има.

Плаво кад роди има.

И сиво кад роди има.

Имам једно дрво,

дивље дрво пред кућом.

Од руја сам рујоболан.

Од плавог сам плавоболан.

Од сивог сам сивоболан.

Рујоболан пијем плаво.

Плавоболан гледам жуто.

Сивоболан чујем рујо.

1987.

_____________________________________

Бранко В. РАДИЧЕВИЋ  (1925. –  2001. ). Песник, прозни писац.  Књиге поезије : Сутонски дани ( 1949), Песме (1949), Лирика (1951),  Земља (1954),  Вечита пешадија (1956),  Војничке песме (1961),  Три чокота стихова  а о вину ни реч  ( са В. Поповићем и Сл. Марковићем, 1961), Божја крчма (1965), Сељачка поема (1965), са Овчара и каблара ( 1970), Изабране песме (1971), Похвалнице и покуднице (1975),  Земљосанке (1978), Текла река Лепеница (1979),  Вита јела зелен бор ( 1986), Кадионик (1990)….. –   Овде је уврштена песма из књ. КАДИОНИК  (НИП. УР, Никшић, 1990)

Видети : http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2011/06/26/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B-%D0%B4/

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92._%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B

Advertisements